10.02.2019 13:40 2 Kwt/mat.prasowe

ZUS zachęca do leczenia zdrowia w sanatorium

zdjęcie ilustracyjne/pixabay.com

ZUS zachęca do skorzystania z rehabilitacji leczniczej. Z wyjazdów do sanatorium skorzystać mogą osoby pracujące zawodowo, ubezpieczone, których stan zdrowia pogarsza się i grozi niezdolnością do pracy. Tylko w ubiegłym roku z tego typu leczenia zdrowia skorzystało ponad 4 tysiące Pomorzan.

Okazuje się, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat, kiedy to ZUS kieruje Polaków do sanatoriów, z rehabilitacji skorzystało prawie 1,5 mln osób. Tylko w 2018 roku większość z tych osób cierpiała na schorzenia narządu ruchu, układu krążenia i problemy psychosomatyczne.

Bezpłatna rehabilitacja skierowana jest do osób aktywnych zawodowo, które w wyniku choroby lub urazu są zagrożone utratą zdolności do pracy. Celem programu to zawczasu przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia, umożliwiając tym samym ubezpieczonemu dalszą aktywność zawodową, a jednocześnie pomagać skutecznie zadbać o zdrowie. Czas jest tu kluczowy, gdyż kolejne miesiące pracy mimo pogarszającego się zdrowia mogą przynieść nieodwracalne skutki – wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego.

Aby uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą trzeba mieć stosowne orzeczenie od lekarza orzecznika ZUS. Taki dokument orzecznik może wydać na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy lub podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych. Jeśli orzecznik wyda pozytywną decyzję, zainteresowany otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację. Odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków w woj. pomorskim wynosi ponad 82%.

W 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył ponad 201 mln zł na zadania z zakresu prewencji rentowej, w tym ok. 190 mln zł na samą rehabilitację leczniczą. Co ważne, osoba skierowana na takie leczenie nie ponosi żadnych kosztów związanych ze swoją kuracją, pobytem i dojazdem do uzdrowiska. Nie musi także korzystać z urlopu wypoczynkowego, bowiem lekarz wystawi zwolnienie. W minionym roku ponad 4 tys. Pomorzan skorzystało z rehabilitacji leczniczej oferowanej przez ZUS. Do sanatorium wyjeżdżają już nawet nastolatkowie, jednak najwięcej osób korzystających z rehabilitacji jest w wieku 50 – 59 lat – dodaje Krzysztof Cieszyński.

Program rehabilitacji prowadzony jest w prawie 100 ośrodkach rehabilitacyjnych. Osoby chcące skorzystać z tego typu leczenia mogą wyjechać między innymi do Ciechocinka, Krynicy, Ustronia, Nałęczowa i Kołobrzegu. W ramach rehabilitacji odbywa się pięć lub nawet sześć zabiegów leczniczych dziennie. Z roku na rok rośnie skuteczność rehabilitacji leczniczej ZUS. Blisko połowa osób, które z niej korzystają wraca do aktywności zawodowej.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24