18.07.2018 14:45 96 mike

Wejherowski KOD zaprasza na spotkanie z prof. Andrzejem Rzeplińskim

Źródło: Facebook

Gościem IV Panelu Dyskusyjnego „Po co nam demokracja?”, organizowanego przez grupę powiatową KOD Wejherowo, będzie prof. Andrzej Rzepliński. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek (20 lipca) o godzinie 18:00 w Wejherowskim Centrum Kultury.

Spotkanie z prof. Andrzejem Rzeplińskim, które potrwa około dwie godziny, to kolejny panel dyskusyjny, na którym nie zabraknie pytań o kondycję współczesnej polskiej demokracji. Czy demokracja w Polsce ma się dobrze? Czy na co dzień są przestrzegane standardy demokratyczne? Czy demokracja jest nam dana raz na zawsze? Tych i podobnych pytań można się spodziewać podczas piątkowego spotkania.

Organizatorzy IV Panelu Dyskusyjnego zachęcają wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Andrzej Rzepliński (ur. 26 listopada 1949 r.) jest polskim prawnikiem, profesorem nauk prawnych, nauczycielem akademickim i profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2010–2016 był jego prezesem.
Studia na Wydziale Prawa i Administracji UW ukończył w 1971 roku. Siedem lat później uzyskał tytuł naukowy doktora z zakresu kryminologii. Doktorem habilitowanym został w 1990 roku, a profesorem zwyczajnym – w 2000 roku. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Działał jako ekspert ONZ, Rady Europy i OBWE. Specjalizuje się w kryminologii, prawie karnym i prawach człowieka.
Dnia 18 grudnia 2007 został wybrany przez Sejm VI kadencji na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który objął następnego dnia. W dniu 3 grudnia 2010 powołano go na prezesa TK. Jego kadencja zakończyła się 19 grudnia 2016.
Obecnie prof. Andrzej Rzepliński m.in. wchodzi w skład Komitetu Obywatelskiego, powołanego przez Lecha Wałęsę. Komitet ma monitorować prawidłowość przebiegu wyborów w latach 2018–2020.

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...