04.07.2018 15:20 5 Natalia/pomorskie.eu

Puck zmieni się nie do poznania

Źródło: TTM

W ramach projektu rewitalizacji Pucka powstanie centrum wsparcia rodzin i klub społeczny. Odnowione zostaną wspólnoty mieszkaniowe, parki place i podwórka. Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych.

Władze Pucka w związku z rewitalizacją zapowiadają ogrom inwestycji w infrastrukturę i w ludzi. W projekt zaangażowanych będzie ponad 2000 osób, ale elekty przysłużą się 11 tysiącom mieszkańców.

Rewitalizacja śródmieścia Pucka to kolejna inwestycja realizowana w ramach kompleksowej rewitalizacji w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego otrzymały już 22 miasta z całego województwa. W Pucku realizowane będą jednocześnie trzy projekty. Jeden związany z infrastrukturą i dwa projekty społeczne.

Projekt obejmuje remont 20 budynków wspólnot mieszkaniowych i 10 budynków komunalnych. Ich fundamenty zostaną osuszone, a elewacje uzyskają estetyczny wygląd. Odświeżone zostaną również klatki schodowe i części wspólne. Niektóre z nich uzyskają nowe dachy.

Oprócz budynków zupełnie nowy wygląd zyska również 29 podwórek. Zasadzona na nich zostanie zieleń, zamontowane będzie oświetlenie. Powstaną również nowe miejsca parkingowe. Całkowicie zmienią się trzy skwery miejskie oraz Park Przyjaźni. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będą 72 kamery miejskiego monitoringu.

Chciałam podziękować mieszkańcom, że włączyli się w dzieło rewitalizacji. Bez ich decyzji, że biorą na siebie 50% kosztów, żeby budynek wspólnoty wyremontować i zmienić ogrzewanie oraz inne elementy, to tak naprawdę nic by z tego wszystkiego nie było. Także to zaangażowanie mieszkańców, to jest wysiłek organizacyjny i finansowy. Oznacza to, że wszyscy chcemy, aby nasze miasto się wspólnie zmieniało. Myślę, że jak zobaczymy te 30 budynków i uśmiechniętych mieszkańców, to cel zostanie osiągnięty – mówi Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka.

Poza tym projekt obejmuje szereg działań społecznych, które mają integrować społeczeństwo i pomagać w rozwiązywaniu problemów.

W śródmieściu powstanie Puckie Centrum Wsparcia. Prowadzone tam będą warsztaty psychologiczne i interpersonalne. Potrzebujący będą mogli uzyskać np. pomoc prawną, a doradcy zawodowi będą prowadzić kursy doszkalające.

Rewitalizacja nigdy nie jest identyfikowana jako zadania, które maja poprawić estetykę wizualną miasta. To ma być ścisła, konkretna praca wykonywana z mieszkańcami – zaznacza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – W przypadku projektów rewitalizacyjnych chodzi własnie o aktywizację i budowę takiego poczucia tożsamości, z miejscem mojego urodzenia, lub z miejscem mojego zamieszkania. To jest też praca z ludźmi – dodaje.

Wszystkie inwestycje są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Łączna wartość trzech przedsięwzięć to ponad 11 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie około 6 milionów złotych.

Jest to bardzo długie zadanie, sprawy społeczne, usługi społeczne, finansowane z pieniędzy unijnych mają zakończyć się do końca 2019 roku. Jeśli chodzi o infrastrukturę techniczną – w 2021 roku – podsumowuje Hanna Pruchniewska.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...