17.03.2011 18:24 0

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Wejherowo

16 marca w sali obrad Urzędu Gminy Wejherowo odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

Poza członkami Rady wzięli w nim udział Przewodniczący Rady Gminy – Hubert Toma, Wójt Gminy Wejherowo – Henryk Skwarło, radni oraz nauczyciele samorządowego gimnazjum w Bolszewie.

Najważniejszymi punktami obrad było wręczenie aktów powołania, złożenie uroczystego ślubowania przez członków Rady, powołanie prezydium oraz przyjęcie harmonogramu prac na rok 2011. Przewodniczącym Rady został Tomasz Wykowski.

Młodzieżowa Rada pełnić będzie rolę opiniodawczą, wnioskodawczą oraz doradczą w sprawach dotyczących młodzieży Gminy Wejherowo. Jej pierwsza kadencja obejmuje okres do 12 miesięcy.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24