665 lat kościoła św. Jana w Gdańsku. Historia i teraźniejszość – wykład

Kultura, Gdańsk

Data 31.01.2023
Miejsce Nadbałtyckie Centrum Kultury
Miejscowość Gdańsk

Rozpoczynamy cykl wykładów, “Ocalone od zapomnienia. Świętojańskie spotkania z kulturą i sztuką.” Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i zachowanego dziedzictwa kulturowego kościoła św. Jana w Gdańsku, który obecnie pełni funkcję centrum kultury pod nazwą Centrum św. Jana, ale nie tylko. Wykłady będą się odbywały cyklicznie  w każdy ostatni wtorek miesiąca (z wyłączeniem wakacji tj. lipca i sierpnia) w Centrum św. Jana o godz. 18.00. Wykłady będą prowadzili specjaliści w dziedzinach historii, historii sztuki, konserwacji zabytków i filologii klasycznej. 

Pierwszy wykład poprowadzi Iwona Berent, Kierowniczka Działu Opieki nad Zabytkami NCK – „665 lat kościoła św. Jana –  historia i teraźniejszość.”