13 Styczeń 2023

W konkursie mogą brać udział dziennikarze i inne osoby publikujące w środkach masowego przekazu. Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy. Należy wysłać publikacje poświęconą bezpieczeństwu pracy rolnej.

czytaj więcej