17.12.2010 08:37 0

Zima w Gdańsku, będą dodatkowe tramwaje, nakładane są kary za nieodśnieżanie nieruchomości

W związku z  obfitymi opadami śniegu, zalegającymi zaspami oraz problemami w komunikacji zbiorowej władze Gdańska informują:

DODATKOWE TRAMWAJE:

  • Zarząd Transportu Miejskiego i Zarząd Komunikacji Miejskiej od jutra, 17 grudnia zwiększy częstotliwość kursowania tramwajów na wszystkich liniach obsługujący Gdańsk.
  • Zwiększy się ilość pojazdów odśnieżających torowiska nocą.  

ODŚNIEŻANIE:

  • Odśnieżanie chodników (a także dachów ze śniegu i sopli) należy do właścicieli nieruchomości (zarządców budynków, użytkowników nieruchomości). Straż Miejska na zarządców, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku nakłada średnio 20 mandatów dziennie. Kontrole będą częstsze i częstsze będzie też nakładanie kar.
  • Zarząd Dróg i Zieleni dyscyplinuje firmy odśnieżające Gdańsk. Tylko w ostatnich dniach Zarząd obciążył podwykonawców karami umownymi na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych.
  • ZDiZ zacznie sukcesywne wywożenie śniegu z tych miejsc, w których hałdy tworzą zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.
  • Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych przypomniał firmom odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie porządku na terenach administrowanych przez GZNK o finansowych konsekwencjach wynikających z niedotrzymania umów. W trybie awaryjnym do odśnieżania zaangażowani zostali więźniowie.  

PŁATNE MIEJSCA POSTOJOWE:

  • Płatne miejsca postojowe odśnieżane są w miarę dostępu.
  • Niewykluczone, iż w razie ponownego wystąpienia obfitych opadów śniegu, jednorazowo obniżona zostanie cena abonamentów za parkowanie.

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...