11.06.2024 16:03 1 PM/TTM

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puckiego. ‘27 mln zł na inwestycje’

Fot. Powiat Pucki

Podczas poniedziałkowej sesji rady powiatu puckiego zatwierdzono wykonanie budżetu za 2023 rok, po czym udzielono wotum zaufania Zarządowi VI Kadencji w składzie: starosta Jarosław Białk, wicestarosta Tomasz Herrmann i członkowie zarządu: Jolanta Bieszke, Jerzy Włudzik oraz Szymon Dettlaff.

Podczas sesji przyjęto raport o stanie powiatu, sprawozdanie z wykonania budżetu, a także odbyło się głosowanie nad absolutorium dla zarządu powiatu.

Udało się bardzo dobrze wykonać budżet. Ponad 141 mln dochodów, ponad 150 mln zł wydatków. 27 mln zł w ubiegłym roku przeznaczono na inwestycje. To bardzo dobry wynik - mówił dla Twojej Telewizji Morskiej Adam Zażembłowski, przewodniczący Rady Powiatu Puckiego.

Niezwykle ważna sesja. Ważne jest to jak radni oceniają prace zarządu w minionym roku. Budżet powiatu puckiego był w ubiegłym roku bardzo dobry. Jedną z najważniejszych pozycji budżetowych był remont i modernizacja szpitala puckiego. Kolejne pozycje to remonty dróg - zaznacza Tomasz Herrmann, wicestarosta pucki.

Na sesji przedstawiono również sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok oraz raport o stanie Powiatu za 2023 rok.

Fot. Powiat Pucki Fot. Powiat Pucki Fot. Powiat Pucki

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Chcecie aby nasza redakcja zajęła się jakimś tematem? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...