29.05.2024 08:46 0 Materiał Partnera Materiał partnera

Podstawowe wyposażenie gabinetu POZ - co powinno zawierać?

Materiał Partnera

Na lekarzach i pielęgniarkach POZ ciąży ogromna odpowiedzialność. Niezależnie od tego, jaka diagnoza zostanie ostatecznie postawiona i w kompetencjach którego specjalisty będzie leczenie danego pacjenta, to właśnie do POZ zgłaszają się osoby w różnym wieku, z różnymi dolegliwościami i z różnymi doświadczeniami. Każda z nich oczekuje profesjonalnego podejścia i przyjaznego traktowania. Zapewnienie odpowiedniej opieki, postawienie trafnej diagnozy i zminimalizowanie dyskomfortu jest łatwiejsze, gdy dysponujemy odpowiednimi narzędziami. Sprawdź, co powinno znaleźć się w gabinecie POZ, aby ułatwić pracę personelowi medycznemu i zwiększyć komfort pacjentów korzystających ze świadczeń.

 

Pomiar podstawowych parametrów życiowych

Podstawą wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, jak i u specjalisty, jest szczegółowy wywiad medyczny. Z punktu tego można zrezygnować tylko w sytuacjach nagłych (np. na SOR, choć i tutaj kluczowe jest zdobycie jak największej ilości informacji od pacjenta lub towarzyszących mu osób).

Kolejnym punktem jest dokonanie podstawowych pomiarów. W tym celu gabinet POZ musi być wyposażony w sprzęt umożliwiający ogólne rozeznanie się w stanie zdrowia pacjenta. Niezbędny jest zatem stetoskop (najlepiej w dwóch rozmiarach, dla dzieci i dla dorosłych), waga (i druga – dla noworodków i niemowląt), ciśnieniomierz, termometr, glukometr oraz pulsoksymetr.

 

Badanie pacjentów z różnymi dolegliwościami

Po badaniu ogólnym przychodzi czas na rozeznanie, z jakim konkretnym problemem zgłasza się pacjent. Zadanie lekarze POZ jest trudne – musi on trafnie zdiagnozować chorobę lub przynajmniej wysnuć logiczne podejrzenie, aby skierować chorego na dalsze badania czy do odpowiedniego specjalisty.

Tymczasem lista dolegliwości jest bardzo obszerna – a każda z nich wymaga innego zestawu narzędzi diagnostycznych. W przypadku najbardziej typowych objawów przeziębienia, do weryfikacji stanu gardła potrzebne będą szpatułki drewniane. Dolegliwości ze strony układu pokarmowego wymagają badania palpacyjnego (USG czy endoskopia nie leżą już w gestii lekarza pierwszego kontaktu). Jeśli podejrzewamy problem natury kardiologicznej, poza osłuchem należy poszukać odpowiedzi w zapisie EKG. Urazy, obrzęki i bóle narządów ruchu wymagają badania w ruchu lub z użyciem narzędzi takich jak młotek neurologiczny.

 

Wykonywanie prostych zabiegów i procedur

Część pacjentów zgłaszających się do POZ wymaga drobnych zabiegów, do których niepotrzebna jest obecność chirurga czy innego specjalisty. Na takie sytuacje musi być przygotowany zarówno lekarz, jak i pielęgniarka POZ.

Chory może potrzebować np. iniekcji czy podania kroplówki. Zagojone rany szyte oznaczają konieczność ściągnięcia szwów. Częstymi pacjentami są dzieci, którym jakieś ciało obce utkwiło w uchu lub w nosie. Wszystko to oznacza, że w gabinecie POZ muszą się znajdować m.in. skalpele, strzykawki, igły, kaniule, zestawy do wlewów dożylnych, kleszcze, szczypce czy pęsety, a także cały zestaw środków opatrunkowych takich jak plastry (z przylepcem i bez), bandaże i siatki elastyczne.

 

Środki ochrony osobistej

Udzielając pomocy nie można zapominać o własnym bezpieczeństwie. Środki ochrony osobistej zmniejszają ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych oraz doznawania urazów przez lekarza lub pielęgniarkę. Jednocześnie zabezpieczają kolejnych pacjentów przed przenoszeniem na nich drobnoustrojów, które przyniósł poprzedni chory.

W gabinecie POZ niezbędne są rękawice diagnostyczne, maseczki na usta i nos oraz fartuchy. Przydatne mogą się okazać również gogle ochronne a w sytuacji wysokiego zagrożenia epidemiologicznego – pełen kombinezon.

 

Dezynfekcja i sprzątanie

O bezpieczeństwie personelu i pacjentów decyduje również poziom higieny w podmiocie medycznym. Tutaj nie ma miejsca na żadne ustępstwa. W każdym gabinecie muszą znajdować się środki do dezynfekcji tak skóry (własnej i pacjenta), jak i powierzchni roboczych i sprzętów.

Do sprzątania wykorzystuje się specjalnie do tego przeznaczone środki, dające wysoką skuteczność w likwidowaniu wirusów, grzybów i bakterii. Przydatna jest instalacja lampy UV (należy jednak uwzględnić zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z niej). W każdym gabinecie muszą się również znaleźć pojemniki na odpady: komunalne, medyczne niezakaźne oraz medyczne zakaźne.

 

Obowiązkowe wyposażenie gabinetów lekarza i pielęgniarki POZ szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24. września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Liczący kilkadziesiąt pozycji spis nie musi być jednak zamknięty – jeśli dostrzegasz potrzebę posiadania jakiegoś sprzętu czy urządzenia niewymienionego w rozporządzeniu, warto zwrócić się z wnioskiem do kierownika podmiotu.


Czytaj również: