17.05.2024 12:00 0 ab

Chcą policzyć bociany w Polsce. Wkrótce rusza spis

zdjęcie ilustracyjne

Już wkrótce odbędzie się VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego w Polsce. Urzędy zachęcają do włączenia się w akcję.

Spis odbywa się co 10 lat i obejmuje możliwie wszystkie gniazda bociana białego, na całym obszarze występowania tego gatunku (Europa, Azja i Afryka Północna). W Polsce będzie on mieć miejsce między od 1 do 15 lipca 2024 r., czyli w okresie kiedy młode bociany stoją już swobodnie na gnieździe, ale jeszcze z niego nie odlatują. To umożliwia nie tylko policzenie ile jest par lęgowych na danym terenie, ale również ile odchowały młodych.

Wszystkie osoby chętne do włączenia się do akcji proszone są o przekazywanie informacji zawierającej dokładny adres posesji, na terenie której znajduje się gniazdo (zajmowane przez bociany lub puste np. platformy przygotowanej pod gniazdo) na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerem (58) 660 – 43-06/07 w terminie do dnia 7 czerwca 2024 r. Po tym okresie wyznaczeni obserwatorzy bocianów przystąpią do aktualizacji informacji o istniejących gniazdach oraz populacji bocianów na terenie naszej gminy – informują urzędnicy z gminy Kosakowo.

Upodobał sobie szczególnie Polskę

Bocian biały to jeden z dwóch gatunków bociana, które można spotkać w Polsce (drugim jest bocian czarny). Jego zasięg występowania skupiony jest na Półwyspie Iberyjskim i Północnej Afryce oraz środkowej i wschodniej Europy.

Polskę upodobał sobie szczególnie jako kraj do rozrodu (25 proc. światowej populacji). Bocian biały unika siedlisk porośniętych wysokimi trawami i krzewami, a jako swe żerowiska preferuje pola uprawne, łąki trawiaste, czy też płytkie mokradła. Jest ptakiem drapieżnym - poluje przede wszystkim na gryzonie, płazy, gady, duże owady, czy choćby małe ssaki.

Spadek liczebności populacji bociana białego rozpoczął się w XIX w. wskutek ingerencji człowieka w jego środowisko naturalne (m.in. przez industrializację). Na początku XXI wieku jego populacja wynosiła ponad 200 tys. par, z czego ponad 50 tys. lęgowych w Polsce.

Bociany w Polsce są gatunkiem chronionym. Zabroniona jest wszelka ingerencja, niszczenie i przenoszenie gniazd w okresie od marca do połowy października. W wyjątkowych przypadkach można wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o odstępstwo, czy zgodę na zniszczenie gniazda.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z nami za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...