05.04.2024 07:00 0 TS/PGE

Wybrali projektanta do jednego z zadań. Chodzi o morską farmę wiatrową. Wybrano firmę z Irlandii

źródło: pixabay

PGE Baltica, spółka z Grupy PGE, wybrała projektanta geotechnicznego oraz konstrukcyjnego dla etapu rozpoznania podłoża inwestycji EWB1. Chodzi o projekt Baltica 1 na obszarze morskiej farmy wiatrowej i trasie kabla eksportowego.

Umowa została zawarta z firmą Gavin and Doherty Geosolutions z Irlandii. Zakres działań objętych umową to m.in. nadzór nad pracami rozpoznania podłoża inwestycji metodami geofizycznymi i geotechnicznymi, opracowanie modelu podłoża gruntowego oraz projekt koncepcyjny fundamentów na potrzeby kolejnych etapów projektowych.

Morskie badania geotechniczne oraz geofizyczne mają na celu rozpoznanie podłoża przyszłej inwestycji tj. MFW Baltica 1 oraz przyłącza kabla eksportowego w części morskiej. Szczegółowa wiedza o podłożu inwestycji jest niezbędnym elementem procesu inwestycyjnego związanego z budową morskich farm wiatrowych - czytamy w komunikacie biura prasowego Grupy PGE.

Projekt MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW jest jednym z trzech realizowanych obecnie przez Grupę PGE projektów na Morzu Bałtyckim, oddalonym o ok. 80 km od linii brzegu, mniej więcej na wysokości miejscowości Łeba.

Projekt ma już m.in. pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową, a za sobą pierwszy pełny rok badań wietrzności, prądów morskich i zafalowania. PGE Baltica rozpoczęła w 2024 roku badania podłoża gruntu dla części lądowej inwestycji i podpisała umowę na wykonanie wstępnych badań geotechnicznych dna morskiego oraz na wykonanie badań geologicznych dotyczących przewiertu ląd – morze. MFW Baltica 1 zostanie uruchomiona po 2030 roku.

Kolejne dwa projekty to Baltica 2 i Baltica 3, które razem utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW Grupa PGE realizuje wspólnie z Ørsted. Zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW planowane jest do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku.

źródło: Grupa PGE

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...