03.04.2024 11:00 7 ab

Porozumienie między gminą, a powiatem podpisane. Chodzi o inwestycje drogowe

fot. TTM

Remont drogi powiatowej na odcinku Nadole-Czymanowo-Rybno, czy rozbudowa chodnika w miejscowości Kostkowo - m.in. takie zadania wykonane zostaną w gminie w przeciągu najbliższych pięciu lat. A to dzięki porozumieniu, które powiat wejherowski podpisał z gminą Gniewino na wspólną realizację inwestycji drogowych,

W Gniewinie odbyło się spotkanie wójta gminy i władz powiatu wejherowskiego, podczas którego podpisane zostało porozumienie o wspólnym realizowaniu zadań publicznych.

Te zadanie zostały omówione już dużo wcześniej wspólnie z wójtem gminy Gniewino. Wyznaczyliśmy sobie te priorytetowe inwestycje związane przede wszystkim z bezpieczeństwem pieszych, czyli budowa chodników w miejscowościach Mierzyno, Mierzynko, Perlino, Bychowo, Tadzino i Kostkowo, ale też bardzo długi odcinek drogi do przebudowy, czyli od Opalina przez Czymanowo do Nadola. Droga ta wymaga już remontu i będzie to najkosztowniejsza inwestycja. W ciągu tych 5 lat chcemy te wszystkie zadania zrealizować przy użyciu środków zewnętrznych, o które będziemy się ubiegać – mówi Gabriela Lisius, starosta wejherowski.

Warto dodać, że powiat wejherowski i gmina Gniewino podzielą się wkładem własnym do tych inwestycji po 50 procent. Zadania mają zostać zrealizowane w latach 2024-2029.

Gmina Gniewino zawsze przywiązała ogromną wagę do jakości dróg i do bezpieczeństwa na nich. Inwestycje zaplanowane na okres kilku lat pozwolą nam w sposób bardziej zorganizowany i przewidywalny poukładać wiele rzeczy. Należy pamiętać, że zadania gminy to nie tylko drogi, ale szereg innych spraw do zrealizowania. Dlatego taki zaplanowany harmonogram może pozwolić na lepszą i szybszą konkretna realizację – mówi Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z nami za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...