28.02.2024 15:30 0 TS

Polskie firmy wybudują nad morzem tzw. muf łączeniowy. Chodzi o Morską Farmę Wiatrową

źródło: pixabay (zdjęcie ilustracyjne)

Tak zwany muf łączeniowy, czyli stanowiska łączeń morskich linii kablowych z lądowymi wybudują polskie firmy. PGE i Ørsted podpisały kolejną umowę dotyczącą wyprowadzenia mocy dla projektu Baltica 2 dotyczącego Morskiej Farmy Wiatrowej. Prace odbędą się w gminie Choczewo.

Podmorskie linie kablowe mają za zadanie przesył energii elektrycznej wyprodukowanej przez morskie farmy wiatrowe na ląd, do infrastruktury przyłączeniowej. Morski odcinek linii kablowych łączy się z odcinkiem lądowym na lądzie.

Przekroczenie linii brzegowej, dzięki któremu możliwe będzie połączenie morskiego odcinka kabli z odcinkiem lądowym, zostanie wykonane bezwykopową technologią horyzontalnego przewiertu kierunkowego (HDD - Horizontal Directional Drilling). To najmniej inwazyjny sposób pozwalający na instalację linii kablowych. Nie wymaga – jak w przypadku tradycyjnego wykopu otwartego – zamknięcia części plaży na czas prac budowlanych. Jest to metoda bezpieczna, prowadzona na znacznej głębokości i pozwala na zachowanie turystycznych i przyrodniczych walorów terenu, na którym będą wykonywane prace - wyjaśniają w Polskiej Grupie Energetycznej.

Przewierty sterowane pozwolą na poprowadzenie czterech podmorskich kabli eksportowych poprzez cztery kanały kablowe pod plażą w kierunku lądowej stacji transformatorowej. Każdy z kanałów będzie miał długość ok. 1,2 km **i średnicę zewnętrzną **ok. 90 cm. Linie kablowe na całym odcinku ułożone zostaną w ziemi, w osobnych rurach osłonowych.

Wykonawcy zapewnią pełne wsparcie jednostek pływających w celu realizacji tego zadania. Sama instalacja kabli będzie realizowana w ramach oddzielnego kontraktu - informują w PGE.

Natomiast w miejscu samego połączenia obu odcinków linii kablowych na lądzie wykonawca wybuduje cztery podziemne stanowiska muf łączeniowych (TJB – Transition Joint Bay). Prace będą prowadzone na terenie miejscowości Lubiatowo w gminie Choczewo.

Jak poinformowali inwestorzy PGE i Ørsted mają zakontraktowane już wszystkie niezbędne komponenty dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, a także podpisane umowy na instalację fundamentów, turbin i kabli. Partnerzy wybrali też generalnego wykonawcę lądowej infrastruktury przyłączeniowej. Uzyskali też wszystkie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych. Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem budowy będzie podjęcie przez inwestorów ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID).

Baltica 2 jest jednym z dwóch – obok Baltica 3 - etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. PGE i Ørsted planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku. Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, która - jak przekonuje inwestor - znacząco przyczyni się do transformacji polskiej energetyki, dostarczając zieloną energię dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...