03.06.2023 09:29 3 OR/ Muzeum Ziemi Puckiej

Muzeum Ziemi Puckiej przybliży uczniom historię regionu

fot. Twoja Telewizja Morska

Muzeum Ziemi Puckiej ogłasza nabór do projektu edukacyjnego „Rybacki świat oczami dzieci. Interpretacja twórczości Leona Golli”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wejherowskiego.

Celami projektu jest m.in. propagowanie kultury, historii i sztuki Kaszub Północnych wśród dzieci i młodzieży, budzenie zainteresowania historią własnego regionu, podtrzymanie i ożywienie zanikającej wśród najmłodszego pokolenia wiedzy o dawnych tradycjach regionu Kaszub Północnych. W ramach projektu od września do listopada tego roku zrealizowane zostaną prelekcje i warsztaty na terenie szkół. Muzeum zapewnia niezbędne materiały plastyczne do przeprowadzenia warsztatów — czytamy na stronie Muzeum Ziemi Puckiej

Zgłoszenia klasy do projektu dokonuje nauczyciel za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej Muzeum Ziemi Puckiej. Z jednej szkoły może zostać zgłoszona jedna klasa tj. maksymalnie 30 uczniów.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do 22 czerwca 2023 do siedziby Muzeum Ziemi Puckiej: Stary Rynek 28, 84 – 100 Puck lub drogą mailową przesłać skan kontaktując się z koordynatorem projektu: [email protected]

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...