26.01.2023 13:30 8 PM/UM Władysławowo

We Władysławowie powstanie węzeł integracyjny

Fot. UM Władysławowo

Gmina Władysławowo przygotowuje się do budowy węzła integracyjnego we Władysławowie, a dokładniej rozbudowy ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ulicy Żeromskiego wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 215.

Gmina Władysławowo podpisała umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo wraz z trasami dojazdowymi”, w trybie zaprojektuj i buduj. Umowę na realizację podpisano z firmą PORR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, a termin jej realizacji został określony na 800 dni licząc od dnia zawarcia umowy, czyli do dnia 28 marca 2025 roku. Obecnie trwa faza projektowa - informuje urząd miejski we Władysławowie.

W ramach zadania powstanie nowy dworzec autobusowy, parkingi dla samochodów osobowych (ok. 355 miejsc), parkingi dla rowerów i innych podsystemów transportowych. Węzeł będzie połączony z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Żeromskiego i Niepodległości. Oprócz tego przebudowane zostanie skrzyżowanie dróg Żwirowa i Żeromskiego, a także odcinek drogi wojewódzkiej od przejazdu kolejowego w kierunku ul. Dolna Żeromskiego. Inwestycja zakłada również przebudowę około 200 m odcinka ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do węzła integracyjnego wzdłuż terenu Zespołu Szkół nr 1.

Inwestycja jest dofinasowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę dofinansowania blisko 8 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład - 15 mln zł.

Całość inwestycji oszacowana została na blisko 30 mln zł.


Czytaj również:

Komentarze

W trakcie ciszy wyborczej dodawanie i przeglądanie komentarzy jest zablokowane.