08.12.2022 13:05 10 PM/KPP Wejherowo

'Pamiętaj o odśnieżaniu samochodu i chodnika'

Fot. pixabay.com

Zalegający na masce i na dachu samochodu śnieg stanowi niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego. Oprócz tego właściciele oraz administratorzy budynków mają obowiązek usuwania śniegu z dachów oraz sopli lodu, a także odśnieżania chodników przylegających do posesji.

W związku z opadami śniegu oraz bieżącą i prognozowaną sytuacją meteorologiczną, policjanci przypominają o bieżącym odśnieżaniu chodników, dachów i likwidacji sopli lodowych, mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, musi liczyć się z konsekwencjami, łącznie z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu. Zgodnie z art. 91a. Prawa Budowlanego, kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku - informuje asp. sztab. Anetta Potrykus z wejherowskiej komendy.

Fot. KPP Wejherowo

Policjanci przypominają również o obowiązku odśnieżania chodnika i utrzymania czystości i porządku w rejonie nieruchomości.

Zgodnie z art. 117 kodeku wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, ponosić może także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości - dodaje asp. sztab. Anetta Potrykus.

Należy także odśnieżać samochód. Zaśnieżone, czy zaszronione szyby znacznie ograniczają widoczność, uniemożliwiając w ten sposób realną ocenę sytuacji na drodze, a zalegający na dachu śnieg w każdej chwili może zsunąć się nam na przednią szybę.

Chodzi nie tylko o to, żebyśmy sami widzieli, ale abyśmy byli widoczni i nie prószyli śniegiem na innych. Przy oczyszczaniu samochodu nie zapominajmy także o tablicy rejestracyjnej i lusterkach. Również klosze przednich i tylnych świateł powinny być czyste. Kto nie dopełni tego obowiązku może zostać ukarany przez policjantów mandatem w wysokości do 3000 złotych - zaznacza rzecznik wejherowskiej policji.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...