25.09.2022 11:34 50 Kaja/ZUS

‘Czternastki’ już na kontach seniorów

Fot. pixabay.pl

Pomorskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zakończyły wypłatę tzw. czternastych emerytur. Dodatkowe świadczenie trafiło do ponad 329 tys. pomorskich emerytów i rencistów. Łączna kwota przeznaczona na ten cel osiągnęła prawie 499 mln zł.

Prawo do „czternastki” miały osoby, które na 24 sierpnia 2022 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę, czyli 1338,44 zł brutto otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekraczało 2900 zł brutto.

Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie było jednak przyznawane, jeśli kwota tzw. czternastej emerytury była niższa niż 50 zł. „Czternastki” nie otrzymały więc osoby, których emerytura czy renta była wyższa od kwoty 4188,44 zł brutto – informuje Krzysztof Cieszyński regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego.

Pełna wysokość tego dodatkowego świadczenia rocznego „na rękę” wyniosła 1217,98 zł. Od „czternastki” nie był odprowadzany podatek dochodowy, jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ze świadczenia nie można też było dokonywać potrąceń, ani prowadzić z niego egzekucji.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24