03.03.2022 11:00 9 AB/mat.pras

Wyremontują molo w Pucku

Źródło: Facebook/Hanna Pruchniewska

W środę (2 marca) podpisano umowę na realizację modernizacji mola spacerowego w Pucku. Inwestycja będzie obejmować remont mola z infrastrukturą towarzyszącą oraz remont konstrukcji całego mola - pirsu spacerowego w porcie.

Pierwsza część robót budowlanych obejmuje wymianę podkonstrukcji mola, desek, balustrad, schodów drewnianych, hydroizolacji oraz wymianę oświetlenia. Wartość tego zadania będzie kosztować ponad 3,7 mln zł.

Druga część zadania, Remont konstrukcji mola – pirsu spacerowego w Porcie Puck obejmuje m.in.: remont konstrukcji mola na długości 180 metrów mierząc od strony odwodnej w kierunku brzegu wraz z odcinkiem poprzecznym, obejmując m.in.: wymianę drewnianego pokładu pirsu na poziomie około 1,90 m n.p.m. na kompozytowy wraz z towarzyszącymi barierkami i schodami, ponadto remont żelbetowej konstrukcji nośnej tj. belek, rygli i pali - informuje Urząd Miasta Puck.

Realizacja drugiego zadania wynosi 6,5 mln zł, natomiast łączna wartość inwestycji to ponad 11 mln zł. Na realizację miasto otrzymało dofinansowanie z rządowego funduszu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wkład własny miasta w inwestycję wynosi ponad 4,3 mln złotych.

Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM

Fotogaleria

Realizacja zadań przewidziana jest na maj 2023 roku. W okresie sezonu letniego, część prac budowlanych zostanie wstrzymana.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...