20.09.2021 16:00 13 PM/UM Gdynia

Co dalej z Drogą Czerwoną w Gdyni?

Źródło: UM Gdynia

Wciąż nie wiadomo co z budową Drogi Czerwonej. Pismo do premiera RP skierowali przedstawiciele środowisk samorządowych – na czele z prezydentem Gdyni – biznesowych oraz organizacji społecznych funkcjonujących w otoczeniu Portu Gdynia.

Droga Czerwona nadal pozostaje w tym samym miejscu, czyli wśród planów bez konkretnych dat. W liście skierowanym do premiera zainteresowani inwestycją apelują o podjęcie szybkich działań w sprawie budowy Drogi Czerwonej, oceniając działania wykonywane przez Ministerstwo Infrastruktury jako niewystarczające. Jak zauważają: realizacja Drogi Czerwonej nie znalazła się w skierowanym do konsultacji społecznych „Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)”, co stoi w sprzeczności z wcześniejszymi zapewnieniami i przyjmowanymi ustawami.

Jesteśmy przekonani, iż dalsze opóźniane realnych prac nad rozpoczęciem realizacji Drogi Czerwonej może być wynikiem braku priorytetowego potraktowania inwestycji, co będzie skutkować paraliżem komunikacyjnym portu i miasta, utratą przeładunków i związanych z tym wpływów do budżetu państwa oraz utratą miejsc pracy w regionie. Wnioskujemy do Pana Premiera o podjęcie niezbędnych działań w celu włączenia Drogi Czerwonej do „Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.” i niezwłocznego rozpoczęcia prac w tej sprawie – czytamy w dokumencie.

Pisane w podobnym tonie listy kierują do premiera RP również rada krajowa Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej oraz Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ „Solidarność”. Apelują one o podjęcie niezwłocznych działań w sprawie Drogi Czerwonej, która – jak zauważają – jest strategicznym połączeniem drogowym, mającym zapewnić dostęp do Portu Gdynia i odciążyć nadmiernie wykorzystywaną Trasę Kwiatkowskiego.

Strategiczne połączenie, którego szacowane koszta budowy znacząco przekraczają możliwości finansowe jakiegokolwiek samorządu znajduje się od miesięcy – jak zapewniało jeszcze niedawno Ministerstwo Infrastruktury – na etapie wstępnych analiz. Te, zdaniem resortu, mają być dopiero początkiem o wiele dłuższej drogi zmierzającej do rozpoczęcia budowy.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24