20.07.2021 11:30 0 NW/UG Kosakowo

Dzięki modernizacji hydroforni z kranów płynie woda

Źródło:UG Kosakowo

Latem w gminie Kosakowo, gdy zwiększa się zapotrzebowanie na wodę w celu między innymi podlewania przydomowej roślinności czy napełniania basenów pojawia się problem związany… z brakiem wody. Tak duży jej rozbiór powoduje, że nie jest ona w stanie dopłynąć do najwyżej położonych części sołectwa.

Letnie gorące dni wiążą się czasami z problemem niskiego ciśnienia, bądź braku bieżącej wody w kranie. Kiedy przychodzi fala upałów sięgających nawet 30 stopni Celsjusza obserwuje się w gminie Kosakowo nawet trzykrotny wzrost zużycia wody w porównaniu do pozostałych dni.

Przykładowo, Mosty zużywają na co dzień ok. 250 m3/dobę, a w trakcie upałów ponad 700 m3/dobę. Sytuacja ta jest spowodowana zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę w celu podlewania przydomowej roślinności, napełnianiem basenów itp. Nie jest ona jednak identyczna w całej gminie – czytamy na stronie kosakowskiego urzędu gminy.

Problemu takiego bowiem nie obserwuje się w miejscach o przeważającej zabudowie wielorodzinnej. Zgłoszenia o braku wody w upalne dni dotyczą trzech sołectw: Mostów, Kosakowa i Suchego Dworu.

Źródło:UG Kosakowo

W Mostach ani razu nie odnotowano w hydroforni braku wody, a mimo to w kranach jej brakuje. Powodem tego jest duże jej zużycie, które nie pozwala jej dopłynąć do najwyżej położonych sołectw. Aby problem ten rozwiązać wymieniono zbiorniki filtrujące na większe, wybudowano zewnętrzny, retencyjny zbiornik wody o pojemności V=100m3 oraz zamontowano zestaw pompowy II stopnia o większej wydajności.

Przyniosło to wymierne skutki i w porównaniu do lat ubiegłych sytuacja z ciśnieniem wody w sieci się poprawiła. Podobna sytuacja panuje w Suchym Dworze, gdzie zapotrzebowanie na wodę przewyższa możliwości wydajności układu wodociągowego, czego skutkiem jest po pewnym czasie brak wody - informuje UG w Kosakowie.

W trakcie realizacji jest modernizacja hydroforni w Suchym Dworze, a na 2022 rok zaplanowano ulepszenie tej w Dębogórzu. Każda z nich wiąże się z lepszą jakością wody dostarczanej do mieszkańców.

Gmina planuje także kolejne inwestycje polegające na wybudowaniu dodatkowych studni głębinowych, zwiększeniu możliwości wydobycia wody oraz budowie dodatkowych stacji podnoszenia ciśnienia.

Źródło:UG Kosakowo Źródło:UG Kosakowo Źródło:UG Kosakowo Źródło:UG Kosakowo Źródło:UG Kosakowo Źródło:UG Kosakowo


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...