22.12.2020 18:30 3 NW/KPP w Wejherowie

Wejherowscy policjanci korzystają z nowych uprawnień

Fot. archiwum

Z nowych uprawnień skorzystali po raz pierwszy policjanci z wejherowskiej komendy. Wydali nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do lokalu i jego bezpośredniego otoczenia. Tzw. ustawa antyprzemocowa weszła w życie 30 listopada 2020 roku.

W piątek (18 grudnia) policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie interweniowali w jednym z domów, w którym mężczyzna stosował przemoc wobec najbliższej rodziny. Funkcjonariusze wydali nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Dzięki nowym uprawnieniom, oprawca musiał natychmiast opuścić mieszkanie.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

– podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;

– w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie przysługiwało prawo:

– zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;

– jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;

– złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

– do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,

– w miarę możliwości, numeru telefonu,

– informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

Policja, w okresie obowiązywania nakazu lub zakazu, będzie zobowiązana przynajmniej trzy razy sprawdzić czy zasady nie są naruszane. Pierwsza weryfikacja musi odbyć się następnego dnia po wydaniu nakazu lub zakazu – wyjaśnia asp. sztab. Anetta Potrykus, oficer prasowy KPP w Wejherowie.

W przypadku niestosowania się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, ustawodawca przewidział sankcje w kodeksie wykroczeń (czyn zabroniony art. 66b), który przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

„Nałożone na daną osobę zakazy i nakazy obowiązują przez 14 dni, chyba że w tym czasie sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą moc w chwili, gdy sprawca przemocy zostanie zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec tej osoby środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi”, czytamy w komunikacie policji.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24