02.07.2020 12:35 0 raz/pomorskie.eu

Rada oświatowa skrytykowała zdalne nauczanie

fot. pomorskie.eu

Pomorska Rada Oświatowa apeluje do rządu: "Trzeba przygotować strategię na wypadek zamknięcia szkół jesienią z powodu epidemii". Jednocześnie jej członkowie wytknęli rządzącym krajem liczne błędy dotyczące nauczania "w czasie koronawirusa".

Jak podaje serwis prasowy województwa pomorskiego, Pomorska Rada Oświatowa krytycznie oceniła organizację zdalnego nauczania w czasie epidemii.

"Rada wypracowała wspólne stanowisko, w którym wytknęła resortowi oświaty liczne błędy i brak przygotowania nauczycieli, uczniów i szkół do zdalnego kształcenia. Zaapelowała też o stworzenie strategii działania na wypadek, gdyby 1 września uczniowie z powodu epidemii, nie wrócili do szkół" - czytamy w komunikacie.

W stanowisku PRO zwrócono uwagę na poważny problem związany z brakiem komputerów dla uczniów, ale także dla nauczycieli: „(…) Brak zabezpieczenia każdego nauczyciela i ucznia w sprzęt komputerowy, a także ograniczenia w dostępie do sieci internetowej uniemożliwiały właściwą realizację zadań szkoły. Jednocześnie Pomorska Rada Oświatowa stwierdza, że uruchomione z programu Polska Cyfrowa środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego były wysoce niewystarczające i nie zapewniły równego dostępu uczniom do edukacji" - podają pomorscy urzędnicy.

Opinia Pomorskiej Rady Oświatowej zawiera również wyniki ankiet, które przeprowadziły wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli wśród 1500 pedagogów. Z badań wynika, że większość pracowników oświaty do przeprowadzenia lekcji używała jedynie e-maila i dziennika elektronicznego.

W przyjętym stanowisku PRO wystosowała apel do polskiego rządu o przygotowanie strategii działania na wypadek, gdyby 1 września uczniowie z powodu epidemii, nie wrócili do szkół. Rada podała konkretne propozycje: „(…) Pomorska Rada Oświatowa apeluje do rządu o przedstawienie jasnej strategii działania poprzedzonej konsultacjami ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami i obejmującej systemowe rozwiązania w zakresie: zapewnienia wszystkim uczniom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia poprzez zagwarantowanie sprzętu komputerowego i dostępu do sieci internetowej, zapewnienia wsparcia dyrektorom i nauczycielom w zdalnym kształceniu, adekwatnego do zdiagnozowanych potrzeb wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w celu zapewnienia wszystkim szkołom optymalnych warunków do zdalnego kształcenia" – dodają przedstawiciele pomorskiego samorządu.

Pomorska Rada Oświatowa to organizacja, która reprezentuje m.in. samorządy, szkoły wyższe, szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, rodziców, uczniów czy związki zawodowe.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24