24.06.2020 14:09 1 mike

Wejherowska KPSW będzie kształcić przyszłych magistrów

Fot. Marek Trybański/TTM

Rozpoczął się nowy etap działalności Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, która już od przyszłego semestru będzie mogła kształcić przyszłych magistrów socjologii. Pozwolenie na prowadzenie studiów II stopnia wręczył we wtorek (23 czerwca) wizytujący uczelnię minister nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Murdzek.

To kolejna dobra wiadomość, która, po zgodzie na kształcenie pielęgniarek, tworzy historię wejherowskiej placówki. Wydarzenie jest tym większe, że możliwość kształcenia na studiach II stopnia wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów.

Studenci, którzy kończyli licencjat, wręcz nas mobilizowali, żebyśmy podjęli ten wysiłek, ale wymagania były bardzo restrykcyjne, m.in. odnośnie do liczby nauczycieli akademickich. Po kilku latach udało się spełnić wymogi. Myślę, że to zamyka pewien cykl w naszym rozwoju. Skoro uczelnia ma możliwość prowadzenia studiów magisterskich, przechodzi na inną jakość. To wiąże się z większą aktywnością badawczą. Jestem przekonany, że będziemy się mogli dobrze rozwijać w tym kierunku – podkreśla prof. dr hab. Marcin Pliński, rektor KPSW.

Nowa jakość nauczania i pogłębianie badań naukowych to także nowe możliwości rozwoju wejherowskiej uczelni. Podkreślił to również Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Klasyczny model uczelni to mistrz i uczeń. Tam, gdzie są prawdziwi mistrzowie, garną się uczniowie. Życzę, żeby uczenia pozyskiwała takich mistrzów, jeśli chodzi o nauczycieli akademickich. To oni, z pozytywną energią i dobrym przekazem, z nową metodologią, będą w doskonały sposób budować przyszłość uczelni – zaznaczył przedstawiciel rządu.

Władze KPSW udowodniły, że potrafią odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy, a uwzględniając sytuację epidemiczną – również na oczekiwania społeczne. Tak było w przypadku uruchomienia kierunku pielęgniarskiego. Podobnie można ocenić kierunki ekonomiczne czy związane z zarządzaniem.

Ważne, żeby osoby, które będą wchodziły w nową przestrzeń gospodarczą, robiły to jak najlepiej. Społeczeństwo będzie wdzięczne za tę nową rolę i misję uczelni w Wejherowie, a kolejni absolwenci szkół średnich będą się do niej garnęli i chcieli tutaj studiować – dodał minister Murdzek.

Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM

Sukcesy uczelni i jej dalszy rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie próba przetrwania w trudnych czasach. Jak podkreślił prof. dr hab. Marcin Pliński, rektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, było to możliwe, ponieważ jej oferta KPSW była dostosowana do lokalnych potrzeb. Nie bez znaczenia była też lokalizacja. To jednak nie wszystko.

Udało się nam skompletować bardzo dobry zespół nauczycieli akademickich, którzy potrafili podejść do niewielkich grup studentów wręcz po przyjacielsku i nawiązać bliską relację. To wszystko sprawiło, że opinia o naszej uczelni jest pozytywna – zaznaczył rektor.

Rekrutacja na studia magisterskie już ruszyła, a więcej szczegółów można znaleźć pod tym linkiem.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...