17.06.2020 19:00 1 mike/mat. pras. 7. PBOT

Pomorscy terytorialsi znów rekrutują i szkolą

Mat. pras. 7. PBOT

Po trzymiesięcznej przerwie, która miała związek z realizacją zadań w ramach „Operacji Wiosna”, rusza ponowna rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą też kontynuowane działania szkoleniowe. Najbliższe wcielenia do służby zaplanowano w terminach 3 i 24 lipca, w 73. Batalionie Lekkiej Piechoty w Słupsku.

Żołnierze z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio aktywnie uczestniczyli w operacji „Aktywna Wiosna”, której celem było przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa. Zmieniono też tryb funkcjonowania formacji – ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Obecnie liczba zadań w zakresie zwalczania zagrożeń epidemicznych znacznie się zmniejszyła, stąd możliwość powrotu do działań szkoleniowych.

Wznowiliśmy nabór ochotników oraz szkolenie już powołanych terytorialsów. Chcemy tym samym otworzyć się na przyjęcie kolejnych żołnierzy, którym bliska jest ochrona i niesienie pomocy w swojej lokalnej społeczności. Chcemy też umożliwić im powrót do doskonalenia lub odnowienia nawyków bojowych – mówi por. Tomasz Klucznik, oficer prasowy 7. PBOT.

Mat. pras. 7. PBOT

Wszyscy chętni do służby w szeregach WOT mogą się zgłaszać do Wojskowych Komend Uzupełnień, właściwych w stosunku do miejsca zamieszkania. Osoby, które wcześniej nie przeszły przeszkolenia wojskowego, będą skierowane na 16-dniowe szkolenie podstawowe, zakończone przysięgą wojskową. Ochotnicy po przeszkoleniu wojskowym muszą przejść ośmiodniowe szkolenie. Cały proces szkolenia terytorialsów trwa trzy lata. Później są prowadzone zajęcia rotacyjne.

W pierwszym roku nacisk kładziony jest na zajęcia indywidualne o charakterze ogólnowojskowym. Drugi rok to szkolenia w wybranej przez terytorialsa specjalności. Podczas trzeciego roku żołnierze doskonalą swoją współpracę w ramach różnych pododdziałów. Do tego dochodzi udział w ćwiczeniach poligonowych oraz powołania do zadań realizowanych w ramach funkcjonowania brygady – wyjaśnia Tomasz Klucznik.

Służbę może pełnić każdy niekarany obywatel Polski, który ma odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. Granice wiekowe wynoszą 18–55 lat w przypadku szeregowych i 18–63 lata w przypadku podoficerów i oficerów.

W styczniu 2018 roku rozpoczęto formowanie 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którą obecnie tworzą 73. Batalion Lekkiej Piechoty ze Słupska wraz z 71. Batalionem Lekkiej Piechoty z Malborka. Kompanie dowodzenia i logistyczna funkcjonują na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach. Brygada działa na terenie województwa pomorskiego i obecnie liczy około 1000 żołnierzy. Kolejny batalion ma powstać w Kościerzynie. Dowódcą brygady jest kmdr Tomasz Laskowski.

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24