22.02.2020 14:02 0 Kwt/mat. pras.

Pobierasz rentę lub wcześniejszą emeryturę? Rozlicz się z ZUS!

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com

Osoby, które są na rencie albo wcześniejszej emeryturze, a dorabiają, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach. Mają one czas do końca lutego – inaczej mogą stracić świadczenie.

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Renciści i ci, którzy wcześniej przeszli na emeryturę, powinni pamiętać o limitach w dorabianiu.

Niższej emerytury bądź renty możemy się spodziewać, gdy przekroczymy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli zaś przekroczymy kolejny próg, czyli 130 proc. wynagrodzenia, nie otrzymamy świadczenia. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Wcześniejsi emeryci oraz renciści powinni pamiętać, aby do końca lutego dostarczyć do ZUS zaświadczenia o przychodach osiągniętych w minionym roku. Dotyczy to zarówno przychodu z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, czy też z tytułu służby w tzw. „mundurówce”. Taki dokument powinien wystawić pracodawca – informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego.

Także osoby będące świadczeniobiorcami i prowadzące własną działalność muszą napisać oświadczenie samodzielnie. W tym przypadku przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Trzeba pamiętać, że zasady te dotyczą również przychodów osiąganych za granicą.

Obowiązek rozliczania się nie dotyczy emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, rencistów pobierający renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do takich świadczeń. Nie muszą oni informować ZUS o przychodach – dodaje Krzysztof Cieszyński.

Przypomnijmy, że ze składania informacji zwolnieni są także uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (z wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24