06.09.2019 14:00 0 NW/Pomorskie.eu

Młodzi sportowcy mają szansę na stypendium marszałka

Fot. Pixabay.com

Na sportowe stypendium marszałka województwa pomorskiego ma szansę pięćdziesiąt osób, które będą konkurować w czterech kategoriach. Wnioski można składać do 15 października 2019 roku. Do rozdania jest ponad 220 tysięcy złotych.

O tym, że na stypendia dla młodzieży przeznaczone zostanie 222 500 złotych, zadecydował Zarząd Województwa Pomorskiego. Łącznie kapituła przyzna 50 stypendiów: 20 z nich, po 700 złotych, trafi do osób startujących w kategorii „młodzieżowiec”. W kategorii juniora po 350 złotych otrzyma 15 sportowców, natomiast po 200 złotych – 15 osób w kategorii juniora młodszego. Wsparcie wypłacane będzie przez dziesięć miesięcy – od 1 lutego do 30 listopada 2020 roku.

Chcemy wyróżnić najlepszych pomorskich sportowców. Te pieniądze to nasz wkład w ich rozwój, nieustający progres. Chcemy stworzyć sportowcom jak najlepsze warunki do osiągania sukcesów i wspierać ich karierę. Doceniamy to, że reprezentują nasz region na arenie krajowej i międzynarodowej – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać kluby i związki sportowe oraz Pomorska Federacja Sportu. Zawodnik musi uprawiać dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub objętą systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Aby otrzymać wsparcie, trzeba być mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego, który ma swą siedzibę na terenie województwa.

Ponadto stypendium zostanie przyznane uczniom, słuchaczom szkoły policealnej lub studentom, którzy zajęli od I do VII miejsca w mistrzostwach świata, I–VI mistrzostwach Europy lub od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski, w danej kategorii wiekowej albo w sporcie osób niepełnosprawnych, w okresie roku poprzedzającego złożenie wniosku, jak czytamy na pomorskie.eu.

Wzór wniosków i szczegółowe zasady przyznawania stypendiów są dostępne tutaj.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24