14.05.2019 08:20 9 mike/Gdynia.pl

Brakuje chętnych do pracy w komisjach wyborczych

Fot. archiwum

Nawet do 500 złotych może zarobić osoba, która wyrazi chęć pracy w komisji wyborczej podczas najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego (26 maja). Wymogi formalne są niezbyt wygórowane, a mimo to brakuje chętnych.

Jak informował wczoraj (13 maja) oficjalny serwis Gdyni, w mieście brakowało około 300 osób do pracy w 119 komisjach wyborczych. To oczywiście zajęcie dla osób z zacięciem społecznym, niemniej nie charytatywne. Zryczałtowane stawki, na które mogą liczyć chętni, kształtują się w przedziale 350–500 złotych. Najwyższe (500 zł) przewidziano dla przewodniczących komisji. Wiceprzewodniczący otrzymają 400 złotych, a zwykli członkowie obwodowych komisji wyborczych – 350 złotych.

Do obowiązków członka obwodowej komisji wyborczej należy przeliczanie kart do głosowania, sprawdzanie tożsamości wyborców, wydawanie im kart oraz pilnowanie tajności głosowania. Po samych wyborach rozpoczyna się nie mniej odpowiedzialna praca – ustalanie wyniku i sporządzanie protokołów. Samo głosowanie potrwa od godziny 7:00 do 21:00.

W wymogach formalnych nie określono górnej granicy wieku ani poziomu wykształcenia kandydata. Członek obwodowej komisji wyborczej musi być natomiast pełnoletnim obywatelem polskim, na stałe zamieszkującym na obszarze województwa pomorskiego. Nie może być też pozbawiony ani praw publicznych, ani wyborczych. Kandydaci nie mogą być także ubezwłasnowolnieni prawomocnym wyrokiem sądu.

W składzie komisji nie może zasiadać oczywiście sam kandydat w wyborach ani komisarz wyborczy. W komisjach nie powinni także pracować pełnomocnicy wyboczy poszczególnych komitetów ani ich pełnomocnicy finansowi, urzędnicy wyborczy, mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni. Nie można być także: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego ani osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, jeśli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym właściwej komisji. W pracach komisji nie powinien też uczestniczyć „pełnomocnik, w którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu”.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać pod tym linkiem. Chętni do pracy w komisjach wyborczych powinni dostarczyć jak najszybciej wypełniony dokument do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni (Piłsudskiego 52/54, pok. 216), w godzinach 8:00–16:00.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24