17.02.2019 14:30 10 raz

Na kanalizację czekają od lat

TTM

Mieszkańcy Mościch Błot nie tylko chcą dbać o swoje, ale i w tym są pamiętliwi. Nie omieszkali przypomnieć władzom gminy Reda ich obietnic sprzed czterech lat. Samorząd wyjaśnia trudności w inwestycjach.

Cytując odpowiedź Pana burmistrza, na zadane przeze mnie pytanie z 2015 roku, „Gmina Miasto Reda jeszcze w 2015 r. zleci opracowanie projektu technicznego dla zadania inwestycyjnego, w wyniku czego w 2016 r. przekaże zatwierdzone projekty budowlane w celu realizacji inwestycji przez PEWIK Gdynia, które zatwierdziło plan inwestycyjny na lata 2016-2018 r. zapewniając środki finansowe na ten cel.” – przypomniał o sobie jeden z internautów. – Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda temat realizacji inwestycji wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Mościch Błot? Kiedy można spodziewać się jej wykonania?

Jak odpowiedzieli urzędnicy, w ramach przygotowania inwestycji wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wspomnianego terenu, Reda wykonała koncepcję programowo – przestrzenną „Budowa nowego układu komunikacyjnego wraz z uzbrojeniem podziemnym dla rejonu Moście Błota obręb 6 Reda”.

Realizacja kolejnych etapów inwestycji pozostaje w gestii PEWIK Gdynia Sp. z o.o. Będziemy o nich informować mieszkańców za pośrednictwem miejskich kanałów informacyjnych, jak strona internetowa reda.pl oraz Miejski Biuletyn Informacyjny – zapewniła Halina Grzeszczuk, zastępca burmistrza Redy.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24