19.11.2018 15:34 42 mike

Poznaliśmy nowe władze powiatu wejherowskiego

Fot. Daniel Zaputowicz/TTM

W poniedziałek (19 listopada) odbyła się I sesja Rady Powiatu Wejherowskiego VI kadencji. Poznaliśmy na niej pełny skład władz powiatu. Starostą ponownie została wybrana Gabriela Lisius, a urząd wicestarosty będzie pełnił Jacek Thiel.

Zgodnie z porządkiem obrad wyznaczonym przez komisarza wyborczego w Słupsku, po oficjalnym otwarciu sesji, stwierdzono obecność co najmniej połowy ustawowego składu rady. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie, które złożyli nowo wybrani radni.

Kolejnym punktem według protokołu miał być wybór przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego. Niemniej radni jednogłośnie przegłosowali wniosek o rozszerzeniu porządku obrad, oprócz wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego, o wybór dwóch wiceprzewodniczących, starosty oraz wicestarosty, a także trzech członków zarządu powiatu.

W głosowaniu tajnym dokonano wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego. W imieniu radnych Koalicji Obywatelskiej zaprezentowano kandydaturę Józefa Reszke. Jego kontrkandydatem był Krzysztof Bober. Ostatecznie zadecydowano, że przewodniczącym będzie pierwszy z wymienionych kandydatów, który otrzymał 23 głosy na 29 głosujących radnych.

Fot. Daniel Zaputowicz/TTM

Fot. Daniel Zaputowicz/TTM

Kolejnym punktem był wybór starosty wejherowskiego. W imieniu radnych klubu Wspólny Powiat zgłoszona została kandydatura Gabrieli Lisius na ten urząd. Nie przedstawiono innego kontrkandydata. Ostatecznie radni wybrali Gabrielę Lisius większością 24 głosów przy pięciu głosach sprzeciwu.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym za zaufanie i obdarzenie mnie zaufaniem na kolejną kadencję. W poprzedniej kadencji udowodniliśmy, że potrafimy współpracować i na takie współdziałanie nadal liczę. Liczę na merytoryczne podejmowanie decyzji, na które liczą mieszkańcy powiatu – powiedziała Gabriela Lisius.

Fot. Daniel Zaputowicz/TTM

Fot. TTM

Fot. TTM

Następnie wybrano pierwszego wiceprzewodniczącego rady powiatu wejherowskiego. Na to stanowisko został zgłoszony Bogdan Tokłowicz. Podobnie jak w przypadku wyboru starosty, również i w tym przypadku nie było kontrkandydata. Kandydaturę Bogdana Tokłowicza poparli jednogłośnie wszyscy radni.

Jako drugiego wiceprzewodniczącego rady powiatu wejherowskiego zaproponowano Genowefę Słowi oraz Krzysztofa Bobera. Ostatecznie oddano 27 ważnych głosów. Genowefa Słowi otrzymała 18 głosów, a Krzysztof Bober – dziewięć.

Na urząd wicestarosty powiatu wejherowskiego został zgłoszony tylko Jacek Thiel, którego poparło 25 radnych przy czterech głosach sprzeciwu.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24