08.08.2018 10:45 0 Natalia/kosakowo.pl

Kosakowo: Mieszkańcy odczują kolejne zmiany na lepsze

Źródło: Kosakowo.pl

Włodarze gminy Kosakowo informują o kolejnych zmianach, które mają ułatwić życie mieszkańcom. Są to między innymi działania zmierzające do poprawy gospodarki wodnej, instalacja nowego oświetlenia ulicznego, renowacja nawierzchni drogowej oraz prace związane z ochroną środowiska.

Z końcem lipca gmina Kosakowo otrzymała aktualizację „Koncepcji zaopatrzenia w wodę w Gminie Kosakowo". Dokument zawiera aktualne wyliczenia i prognozy poboru wody. Co istotne, są tam ujęte wnioski i kierunki inwestycyjne, które poprawią codziennie funkcjonowanie mieszkańców gminy. Działania zmierzające do poprawy gospodarki wodnej gmina podjęła już w latach ubiegłych, jednak wskazane w koncepcji potrzeby wskazały podjęcie w ostatnich tygodniach działania. Włodarze zapowiadają, że kolejne decyzje zapadną na najbliższej sesji Rady Gminy Kosakowo.

Wśród bieżących inwestycji, które wpływają na codzienne życie mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa, zrealizowano w ostatnim czasie na prośbę mieszkańców oświetlenie przejścia dla pieszych w Dębogórzu przy ul. Zielnej.

Źródło: Kosakowo.pl

Rozpoczęto również budowę nawierzchni ul. Olchowej w Mostach. Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu, wartość prac to ponad 700 tysięcy złotych.

Chcąc zabezpieczyć unikatowe walory natury, m.in. w Rezerwacie Mechelińskie Łąki wymieniono ogrodzenie skupisk mikołajka nadmorskiego, który, ze względu na rzadkość występowania, jest pod ochroną prawną.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...