10.08.2018 12:00 4 Kwt/mat.prasowe

Pomorscy terytorialsi sztafetą uczczą stulecie niepodległości

Zdjęcie ilustracyjne/ Źródło: Gdansk.uw.gov.pl

W dniach 11–14 sierpnia Wojska Obrony Terytorialnej organizują Sztafetę na 100-lecie Niepodległości. W sztafecie weźmie udział 130 uczestników, w tym 14 zawodników z 7. Pomorskiej Brygady OT. Wśród startujących jest Dowódca 7 PBOT, kmdr Tomasz Laskowski, oraz żołnierze i pracownicy RON.

Sztafeta rozpoczyna się na zachodnim brzegu ujścia Wisły i przebiega wzdłuż jej koryta, z Mikoszewa do Grudziądza. Trasa jest bardzo różnorodna pod względem ukształtowania terenu i ma duże walory krajobrazowe. Długość całej trasy to ponad 1000 km podzielonych na etapy.

Od kilku lat mam na koncie mniejsze, jak i większe osobiste sukcesy sportowe – opowiada ppor. Dariusz Wysocki, oficer wychowawczy w 7 PBOT, 71 Batalionie Lekkiej Piechoty. – Jak tylko dowiedziałem się o możliwości wzięcia udziału w sztafecie, zgłosiłem się bez wahania. Dzięki niej mogę połączyć pasję biegania z możliwością uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości – dodaje.

Cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w przedsięwzięciu, które nie tylko nas zintegruje, ale także pozwoli na uczczenie tak wspaniałego święta. Chciałbym również w ten sposób wyrazić wdzięczność oraz oddać hołd bohaterom, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce – wyjaśnia Andrzej Wyrzykowski, pracownik RON 7 PBOT, jeden z uczestników biegu.

Mat. pras.

Metą sztafety będą błona Stadionu Narodowego w Warszawie. Uroczyste zakończenie biegu odbędzie się 14 sierpnia pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie przedstawiciele MON wręczą medale pamiątkowe wszystkim uczestnikom.

Przypomnijmy, że w Polsce powstaje 17 Brygad Obrony Terytorialnej. Wcielenie do służby pierwszych żołnierzy WOT odbędzie się 3 września 2018 roku w Malborku i dotyczyć będzie osób, które mają już za sobą przysięgę wojskową, złożoną po 1991 roku. Następnie ochotnicy przeniosą się do Słupska, gdzie rozpoczną ośmiodniowe szkolenie. Natomiast 15 września, również w Malborku, odbędzie się wcielenie w szeregi WOT ochotników bez przeszkolenia wojskowego. W tym przypadku jednak szkolenie potrwa 16 dni i zostanie zakończone uroczystą przysięgą wojskową. Cały proces szkolenia terytorialsów trwa trzy lata i w kolejnej fazie ma charakter weekendowy.

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych przed skutkami klęsk żywiołowych, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wojska Obrony Terytorialnej są także piątym rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...