27.07.2018 15:00 2 Natalia/kosakowo.pl

Kosakowo nareszcie ma czystą wodę

Zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pucku informuje, że badania wody wykonane w dniach 16 i 18 lipca, nie wykazały obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli ani enterokoków. W związku z powyższym, woda w całym wodociągu Kosakowo może być używana do picia i na potrzeby gospodarcze.

W minionych dniach, na bieżąco informowaliśmy o stanie wody w Kosakowie. Skażenie wody opisane było tu, jej warunkowe dopuszczenie do użycia tutaj. Dziś mieszkańcy bez obaw używać mogą wody płynącej z kranów.

W każdym z wodociągów zbadano wodę z ujęcia, stacji uzdatniania wody, tj. wodę podawaną do sieci oraz w każdej zasilanej w wodę miejscowości. W sprawozdaniu z pobranych w dniu 16 lipca próbek wystąpiły niewielkie odchylenia od normy w wodzie z ujęcia, jednak w raporcie z 18 lipca br. wszystkie wyniki wykazują czystość wody. W związku z tym, na podstawie uzyskanych wyników badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza prawidłową jakość wody pod względem bakteriologicznym we wszystkich wymienionych wodociągach.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...