10.06.2018 10:45 19 raz

Reda: PEWiK wyjaśnia co się dzieje z wodą

Zdjęcie ilustracyjne, źródło: pixabay.com

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Gdyni na początku czerwca wysłało list do władz Redy. Wyjaśnia w nim, dlaczego dostarczana do mieszkańców woda jest gorszej jakości.

W piśmie tym, o którym informuje redzki magistrat w swym komunikacie, władze PEWiK tłumaczą, że pogorszenie parametrów ciśnienia i jakości fizykochemicznej wody zimnej zostało spowodowane „zwiększonymi rozbiorami wody w całym, rozległym systemie wodociągowym, zasilanym ze Stacji Uzdatniania Wody Reda, w związku z przedłużającymi się upałami”.

Obszar zaopatrywany z tego źródła wody obejmuje, oprócz Redy, również Rumię i dolny taras Gdyni – wyjaśniają przedstawiciele wodociągów. - Sytuacja taka zmusiła przedsiębiorstwo do znacznego zwiększenia produkcji wody. Unormowało to pracę systemu, ale jednocześnie spowodowało, poprzez zwiększenie przepływu, lokalne uruchamianie osadów miękkich i wtórne zabrudzenie wody oraz obniżenie ciśnienia w godzinach maksymalnego rozbioru, czyli od 18:00 do 23:00.

Dodają, że PEWiK „przeprasza mieszkańców za zaistniałą sytuację”.

Ponowne, sektorowe płukanie sieci na terenie miasta jest przewidywane w pierwszych tygodniach czerwca – informują przedstawiciele spółki. - Niezależnie od tych działań, służby eksploatacyjne przeprowadzają co miesiąc stałe płukania wszystkich końcówek sieci rozdzielczej w Redzie.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...