12.02.2018 14:30 2 Kwt/pomorskie.eu/Rejsclub.pl

Upadło gdańskie biuro podróży, jest niewypłacalne

Fot. Rejsclub.pl

Biuro podróży Rejsclub.pl z Gdańska, które specjalizuje się w organizowaniu wyjazdów na rejsy statkami wycieczkowymi, jest niewypłacalne. Nie może więc wywiązać się z podpisanych wcześniej umów i zapewnić zwrotu wpłat lub ich części.

W piątek (9 lutego) biuro podróży opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący niewypłacalności.

Pełnomocnik firmy Rejsclub.pl złożył 9 lutego 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zawiadomienie o niewypłacalności. W zawiadomieniu pełnomocnik zadeklarował, że wszyscy klienci firmy wrócą z odbywających się obecnie wycieczek bez żadnych problemów (liczba uczestników nie została podana w złożonym dokumencie). Zawiadomienie zawiera również informację, że na wycieczki opłacone i zaplanowane po 8 lutego 2018 r. nie wyjedzie ok. 60 osób. Roszczenia tych osób w pełnym wymiarze pokryć ma – wedle zapewnień pełnomocnika Rejsclub.pl – ubezpieczenie firmy – czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Firma Rejsclub.pl ma zabezpieczenie finansowe ważne do grudnia 2018 roku. W razie gdyby doszło do niewypłacalności, uruchamiany jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W poniedziałek (12 lutego) rozpoczęła się procedura dotycząca zwrotu wpłat dla osób, które zawarły umowy z firmą Rejsclub.pl i których wyjazdy zostały zaplanowane po 8 lutego 2018 roku. Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu.

Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez biuro podróży zostaną zakończone w planowany sposób. Rejsclub.pl pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Zainteresowani klienci powinni zgłaszać się do urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego, departament turystyki, Długi Targ 1–7, 80–828 Gdańsk, tel. 58 32 68 350 i 58 32 68 355; faks 58 32 68 352.

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...