Politycy nie zabijajcie polskich mediów

25.02.2011 11:09 0

Gdyński port podsumował ubiegły rok

Wczoraj (24 lutego) podczas konferencji prasowej Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprezentował wyniki działalności za 2010 r. i plany na rok 2011.

Rok 2010 przyniósł ożywienie w gospodarce morskiej. Obroty ładunkowe w gdyńskim porcie osiągnęły 14,7 mln ton, co oznacza, że przeładunki wzrosły o 11,1% w stosunku do 2009 roku. Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego ubiegły rok Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zakończył zyskiem netto w wysokości 43,3 mln zł, co jest drugim wynikiem w historii Spółki.

Potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej Zarządu Portu jest niesłabnące tempo inwestycji w infrastrukturę portową. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono 75,9 mln zł. Dokończono modernizację nabrzeża Pomorskiego, oddano do użytku magazyn wysokiego składowania oraz zakończono m.in. prace przy budowie górnej rampy stanowiska ro-ro przy nabrzeżu Rumuńskim. Istotnym wsparciem inwestycji portowych są środki unijne, które jak dotychczas zasiliły inwestycję w pogłębienie kanału portowego kwotą 48,5 mln zł.

Plan inwestycyjno-remontowy ZMPG-a S.A. na lata 2011-2013, zakłada wielkość nakładów inwestycyjnych na poziomie 496,64 mln zł. Znacząca część tej kwoty (396 mln w latach 2011-2013) zostanie przeznaczona na realizację projektów unijnych.

Przewidywany przez Spółkę zysk netto na koniec 2011 r. to 26,4 mln zł.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...