02.04.2024 10:00 2 ab

Budowa obwodnicy Witomina w Gdyni. Już w maju poznamy wykonawców

źródło: www.gdynia.pl

Jak informuje Urząd Miejski w Gdyni, jedna z największych inwestycji realizowanych przez gdyński samorząd wkracza w najbardziej oczekiwaną fazę, czyli wyboru wykonawcy prac budowlanych. Mowa oczywiście o budowie obwodnicy Witomino, na którą pod koniec marca 2024 r. został ogłoszony przetarg.

Jak podkreśla prezydent Gdyni, koncepcja budowy obwodnicy jest efektem szczegółowej analizy układu komunikacyjnego Witomina. Ma to być element kończący jedną z największych zmian jakie przechodzi ta część miasta.

Ogłoszenie przetargu na wykonanie prac budowlanych to moment szczególny, szczególnie w przypadku tak kompleksowego rozwiązania, którym jest Obwodnica Witomina. Rozwój dzielnic zachodnich, sprawna komunikacja z Obwodnicą Trójmiasta, ale przede wszystkich oddech dla Witomina, które przestanie być dzielnicą podzieloną przez tysiące aut jadących w ruchu tranzytowym. Obwodnica Witomina będzie służyła tysiącom gdynianek i gdynian – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Z kolei jak dodaje wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, prace projektowe były związane z przeprowadzeniem bardzo złożonej części uzgodnień, wyznaczeniem szczegółowego przebiegu, który nie będzie powodował budowy wiaduktów – przy inwestycji tej skali każda decyzja wpływa na późniejszy koszt.

Inwestycja to droga o czterech pasach ruchu, wraz z ciągiem pieszym i rowerowym. Dzięki rozwiązaniu powstaje wydajny korytarz transportowy do zachodniej części miasta, który pozwoli na sprawne poruszanie się różnymi środkami transportu. Nie zapominamy o wsparciu dla komunikacji miejskiej, a także zachowaniu istniejących połączeń leśnych. Budowa Obwodnicy Witomina to jedno z najważniejszych zadań na inwestycyjnej mapie Gdyni ostatnich lat – dodaje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Budowa obwodnicy Witomino w Gdyni. Co powstanie?

W ramach robót drogowych wybudowane zostaną: dwujezdniowa obwodnica (trasa główna), skrzyżowania, zjazd, ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe i chodniki, system odwodnienia powierzchniowego wraz z wpustami i przykanalikami do rowów drogowych, przepusty drogowe, kanalizacja deszczowa, bezkolizyjne przejścia dla zwierząt. Przebudowie ulegną także istniejące drogi oraz istniejąca infrastruktura techniczna.

Natomiast roboty mostowe obejmą budowę przejść dla zwierząt oraz przejazdów gospodarczych, kładek technologicznych oraz wiaduktu drogowego. Ponadto powstanie sieć elektroenergetyczna, kanał technologiczny, urządzenia sytemu zarządzania ruchem.

Warto dodać, że Witomino to dzielnica w Gdyni, która w ostatnich latach przeszła spore zmiany. Oddany został już szereg inwestycji związanych z rewitalizacją, a obecnie trwają zaawansowane prace nad przebudową ul. Chwarznieńskiej.

Wykonawcy inwestycji mają zostać wyłonieni już 10 maja 2024 r.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z nami za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Komentarze

W trakcie ciszy wyborczej dodawanie i przeglądanie komentarzy jest zablokowane.