28.03.2024 09:30 90 TS

Urzędnicy na Collegium Humanum. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wydał oświadczenie

- Studia zakończyłem zdanym egzaminem. Wszystko odbywało się zgodnie z zasadami organizacji studiów podyplomowych i nie różniło się niczym od innych studiów - napisał w swoim oświadczeniu prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. Chodzi o temat studiów w Collegium Humanum, które - jak podała 'Gazeta Wyborcza' - prezydent Wejherowa miał finansować swoim współpracownikom. Sam także jest absolwentem tej uczelni.

W czwartek, 28 marca 2024 roku, na oficjalnej stronie Urzędu Miasta w Wejherowie zostało opublikowane oświadczenie prezydenta Wejherowa.

Ukończyłem w czerwcu 2020 roku dwu-semestralne studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration (MBA), zorganizowane przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menadżerską z siedzibą w Warszawie (numer świadectwa 1477/2020), w celu zaktualizowania wiedzy m.in.: w zakresie zarządzania mieniem państwowym, zarządzania strategicznego, ekonomii menedżerskiej, prawa gospodarczego. Studia stanowiły element podnoszenia moich kwalifikacji i dlatego zostały sfinansowane z funduszu na szkolenia Urzędu Miejskiego, w kwocie 9,5 tys. zł za pełne dwa semestry. Podnoszenie kwalifikacji jest standardową praktyką w zdecydowanej większości instytucji. W tamtej edycji studiów uczestniczyło wielu samorządowców i przedstawicieli różnych instytucji z Województwa Pomorskiego, m.in. z Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości- pisze prezydent Hildebrandt.

Jak tłumaczy włodarz 'studia odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem, który obejmował 111 godzin zajęć teoretycznych oraz 176 godzin zajęć praktycznych, w których uczestniczył'.

Studia zakończyłem zdanym egzaminem. Wszystko odbywało się zgodnie z zasadami organizacji studiów podyplomowych i nie różniło się niczym od innych studiów. W moim przypadku nic nie wskazywało na to, że część studiów w Collegium Humanum mogła być organizowana niezgodnie z prawem. O nieprawidłowościach w Collegium Humanum dowiedziałem się, tak jak wszyscy, z mediów, ponad 3 lata po zakończeniu studiów i nie mam z tym nic wspólnego - zaznacza szef wejherowskiego urzędu.

Hildebrandt w oświadczeniu podkreśla, że 'od czasów studiów MBA nie był i nie jest członkiem rady nadzorczej w żadnej spółce miejskiej, państwowej ani w żadnym innym podmiocie gospodarczym'.

Chociaż posiadam do tego uprawnienia zdobyte dwadzieścia lat temu - zaznacza. - W dniu 20.06.2004 r. złożyłem z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i otrzymałem Dyplom nr 1794/2004 potwierdzający ten fakt, wydany przez Ministra Skarbu Państwa. Nabyte wówczas uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych są bezterminowe i obowiązują na czas nieokreślony.

Hildebrandt zaznacza, że 'wszelkie sugestie i pomówienia, iż kupił dyplom MBA za publiczne pieniądze po to, aby zasiadać radach nadzorczych są bezpodstawne'.

Oczekuję, że przedstawiciele mediów i przeciwnicy polityczni przestaną kłamać w tym zakresie. Całą sprawę traktuję w kategoriach ataku politycznego na moją osobę. W związku z tym, że kandyduję na urząd Prezydenta Miasta Wejherowa. To temat zastępczy, gdyż moi przeciwnicy nie mają nic innego do zaproponowania mieszkańcom i brakuje im pozytywnego pomysłu na kampanię - pisze prezydent miasta, który ponadto oświadcza, że wszelkie dalsze próby dyskredytowania jego osoby w powiązaniu z nieprawidłowościami w działaniach Collegium Humanum, z którymi - jak podaje - nie ma nic wspólnego, będą powodować kierowanie takich spraw do sądu.

Jak podaje onet.pl Paweł Cz., rektor Collegium Humanum, który został zatrzymany w lutym. "Rzeczypospolita" podała, że zarzucono mu 30 przestępstw, głównie o charakterze korupcyjnym. Cz. zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Z doniesień "Rzeczpospolitej" wynika, że rektor ujawnia nazwiska osób, które kupiły lub dostały dyplom MBA od tej uczelni. W mediach pojawiło się nazwisko włodarza Wejherowa.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Komentarze

W trakcie ciszy wyborczej dodawanie i przeglądanie komentarzy jest zablokowane.