30.11.2023 12:00 16 OR/gmina Kosakowo

Z Mechelinek do Rewy przejdziesz nową ścieżką dydaktyczną

fot. gmina Kosakowo

Ścieżka edukacyjna pomiędzy Mechelinkami i Rewą powstała, by chronić cenne przyrodniczo tereny w Rezerwacie Przyrody Mechelińskie Łąki. Już w w zimowej scenerii możemy skorzystać tam z wydzielonych miejsc rekreacyjnych - kładki i wieży widokowej.

Rezerwat został utworzony w 2000 roku w celu ochrony nadmorskich słonych łąk szuwarów, wydm oraz ostoi ptaków morskich, zachowania miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.

Po 23 latach od jego utworzenia powstała inwestycja, która ma jeszcze lepiej ten niezwykle cenny teren chronić. Pomiędzy Rewą a Mechelinkami powstała ścieżka edukacyjna wraz z wydzielonym miejscem rekreacyjnym tj. kładką i wieżą widokową.

Długość ścieżki to ok. 1,7 km. W miejscach przecięcia się szlaku z rowami melioracyjnymi i ciekami wodnymi wybudowane zostały drewniane kładki. Na terenie otuliny rezerwatu powstała również drewniana kładka o długości ok. 280 m, na terenie której zainstalowane zostało oświetlenie solarne, mała architektura (drewniane ławki, kosze na odpady) oraz 6-metrowa wieża widokowa. Inwestycja objęła również instalację tablic informacyjnych o rezerwacie, tablic edukacyjnych w wersji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci oraz wygrodzenie plaży na terenie rezerwatu.

Warto podkreślić, że teren rezerwatu biegnie aż do brzegu morskiego, czyli swoim zasięgiem obejmuje również plażę. Zgodnie z prawem (art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) w rezerwatach przyrody zabrania się m in.: ruchu pieszego czy rowerowego, jazdy konnej z wyjątkiem wyznaczonych szlaków, a także wprowadzania psów na obszary objęte ochroną. Niestety z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury chroniącej ten teren, pomimo znaków informujących o przebywaniu na terenie rezerwatu przyciągnięci urokiem tego miejsca ludzie nie respektowali tego, przyczyniając się do dewastacji tych wyjątkowych i cennych ekologicznie terenów.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z nami za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...