27.09.2023 15:45 62 Tomasz Smuga/PEJ

Umowa na zaprojektowanie elektrowni jądrowej w Choczewie podpisana!

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Warszawie/fot. PEJ

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i konsorcjum Westinghouse – Bechtel podpisały w środę (27 września) umowę na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Obiekt ma powstać na terenie nadmorskiej gminy Choczewo.

W ramach zawartej umowy spółki Westinghouse i Bechtel we współpracy z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi zaprojektują pierwszą polską elektrownię jądrową. Na realizację tego celu przewidziano blisko 2 miliony roboczogodzin i wsparcie najlepszych specjalistów z branży.

Jak podaje PEJ w zakresie projektu znajdują się główne komponenty elektrowni, tj. wyspa jądrowa, wyspa turbinowa oraz towarzyszące jej instalacje i urządzenia pomocnicze, a także budynki administracyjne, czy też infrastruktura związana z bezpieczeństwem obiektu.

Podstawowym celem projektu koncepcyjnego jest zdefiniowanie wymagań i kryteriów projektowych, określenie norm i standardów, według których będzie realizowany polski projekt jądrowy. W efekcie prac inżynieryjnych tego etapu powstanie ponad 400 produktów końcowych - podaje spółka PEJ.

Tydzień temu liderzy amerykańskiego sektora cywilnej energetyki jądrowej – Westinghouse i Bechtel - zawiązały konsorcjum na potrzeby zaprojektowania i budowy pierwszej elektrowni jądrowej w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Dwa dni później, Polskie Elektronie Jądrowe otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji na Pomorzu. Dziś jesteśmy świadkami podpisania kontraktu na jej zaprojektowanie - powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

CZYTAJ TEŻ: Wojewoda wydał decyzję o wskazaniu lokalizacji pod elektrownię jądrową

Pełnomocnik rządu podczas podpisania umowy w Warszawie podkreśliła, że 'konsekwentne, planowe wypełnianie założonych harmonogramów ale i zakres zawieranej umowy są świadectwem determinacji by pierwszą w Polsce elektrownię jądrową zbudować w zakładanym terminie, w budżecie, z optymalnym wykorzystaniem polskiego przemysłu'.

Westinghouse i Bechtel kończą siostrzaną inwestycję w amerykańskiej elektrowni Vogtle, w stanie Georgia. Ich wspólnie zdobyte doświadczenie, wnioski wyciągnięte z realizowanej w Vogtle inwestycji, wdrożone na tej podstawie optymalizacje oraz najbardziej zaawansowany na świecie know-how technologiczno-inżynierski Westinghouse i Bechtel angażujemy teraz na potrzeby fundamentalnej przebudowy polskiego miksu energetycznego ,silnego impulsu wzmacniającego polską gospodarkę oraz kształcenia polskich techników i inżynierów. Ustanowienie w Polsce kultury nuklearnej to nowe szanse dla całego kraju, chcemy wprowadzać najlepsze wzorce – dodała Łukaszewska-Trzeciakowska.

Elektrownia jądrowa w Choczewie do 2033 roku

Do 2033 roku ma powstać w Polsce pierwszy blok elektrowni jądrowej w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000. Na całym świecie działa sześć jednostek tego typu, kolejne budowane są w Chinach. Polska elektrownia jądrowa będzie oparta o najnowsze doświadczenia firm Westinghouse i Bechtel wynikające w szczególności z budowy bloku jądrowego Vogtle 4, w którym wprowadzono udoskonalania względem uruchomionego wcześniej bloku nr 3.

Zapisy podpisanej umowy regulują współpracę w zakresie przeprowadzenia procesów uzyskiwania kolejnych pozwoleń, w tym opracowania specyfikacji technicznej wstępnego projektu planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu odzwierciedlającej elementy wykorzystanej instalacji, tak aby była ona zgodna z wymaganymi parametrami wydajności. Będzie też podstawą dla kolejnej umowy obejmującej kolejną fazę budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

CZYTAJ TEŻ: Wszczęto postępowanie ws. sieci przesyłowej Choczewo - Żarnowiec. Ma to związek z elektrownią jądrową

Kontrakt zakłada też wsparcie procesu inwestycyjnego i dostosowanie go do obowiązujących regulacji prawnych we współpracy z Państwową Agencją Atomistyki oraz Urzędem Dozoru Technicznego. Wypracowane rezultaty będą podstawą do przygotowania dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni, tak by w dalszym ciągu realizować projekt elektrowni jądrowej na Pomorzu w oparciu o najwyższe krajowe i europejskie standardy oraz normy bezpieczeństwa. Ponadto na mocy umowy będzie przeprowadzona ocena zaproponowanych rozwiązań w zakresie ochrony radiologicznej i analiz bezpieczeństwa zaplanowanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo atomowe - wyjaśniają w spółce PEJ.

Wchodzimy w moment przełomowy nie tylko naszej inwestycji, ale także całego procesu transformacji energetycznej w Polsce. Dzisiejsze wydarzenie kończy etap planowania projektu jądrowego i rozpoczyna fazę wykonawczą związaną z prowadzeniem w nim właściwych prac inżynieryjnych. W wyniku podpisanej umowy w około 1,5 roku powstanie projekt pierwszej elektrowni jądrowej, która zostanie wybudowana na Pomorzu. Ta chwila to zwieńczenie bardzo intensywnej pracy wielu osób z administracji rządowej Polski i USA a także pracowników spółek PEJ, Westinghouse i Bechtel za którą bardzo wszystkim dziękuję – powiedział Mateusz Berger, prezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Warszawie/fot. PEJ Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Warszawie/fot. PEJ Wizualizacja elektrowni jądrowej w Choczewie/ fot. PEJ

W ramach 18-miesięcznego kontraktu zaplanowano kontynuację wspólnych działań z konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel na rzecz zaangażowania polskiego przemysłu wokół rządowego projektu. Mają one, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości polskich wykonawców, pozwolić na zaprojektowanie łańcuchów dostaw na rzecz elektrowni jądrowej, w sposób zapewniający maksymalizację ich udziału, w tym wykonawców z regionu Pomorza, przy jednoczesnym zagwarantowaniu sprawnej a zarazem bezpiecznej realizacji inwestycji.

Na mocy umowy przewidziano także wyjazdy do USA polskich pracowników, którzy będą mogli na miejscu doskonalić kluczowe kompetencje w zakresie projektowania i bezpiecznej eksploatacji reaktorów najnowszej generacji. W ten sposób wybrani inżynierowie zostaną również zaangażowani w realizację założonych w kontrakcie efektów końcowych. Dodatkowo nabiorą oni niezbędnego doświadczenia, które bezpośrednio wynika ze współpracy zarówno z Westinghouse, jak i Bechtel. Ma to szczególne znaczenie z perspektywy zarówno inwestora, jak i strony rządowej.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...