12.02.2023 18:00 0 PM/Powiat Wejherowski

Szkoła z Rumi będzie współpracowała z Uniwersytetem Gdańskim

Fot. Powiat Wejherowski

I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi podpisało porozumienie z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach którego uczelnia obejmie patronatem klasy z rozszerzonym programem nauczania historii. Celem umowy jest szeroko rozumiana współpraca, merytoryczne wsparcie procesu dydaktycznego uczniów i nauczycieli oraz wymiana partnerska.

Umowę swoimi podpisami sygnowali: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Dziekan Wydziału Historycznego UG dr hab. Arkadiusz Janicki oraz Dyrektor PZS nr 1 w Rumi Lucyna Penkowska.

Fot. Powiat Wejherowski Fot. Powiat Wejherowski Fot. Powiat Wejherowski

Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestniczyć w wydarzeniach i imprezach naukowych i popularno-naukowych, pogłębiać wiedzę z zakresu historii oraz kontynuować naukę na studiach wyższych w gdańskiej uczelni – mówi starosta wejherowski Gabriela Lisius.

Umowa przewiduje m.in. możliwość udziału młodzieży w zajęciach na UG, prowadzenie lekcji przez wykładowców uczelni w I LO, uczestnictwo w dniach otwartych Wydziału Historycznego, objęcie patronatem i wsparcie merytoryczne Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu organizowanej przez powiatową placówkę, a także współtworzenie, doradztwo i konsultowanie programów nauczania oraz dzielenie się doświadczeniami dydaktycznymi.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...