13.12.2022 08:00 47 PM/UM Wejherowo

W Wejherowie powstał łącznik między ulicą Strzelecką a Kalwaryjską

Fot. UM Wejherowo

Pomiędzy ulicami Strzelecką a Kalwaryjską powstała nowa ulica z chodnikami, miejscami postojowymi, placem rekreacyjnym i ogródkami deszczowymi, a wszystko zagospodarowane zostało zielenią i małą architekturą. Na realizację inwestycji władze miasta pozyskały dotację unijną.

W ramach inwestycji wybudowana została droga wewnętrzna – łącznik pomiędzy ulicą Strzelecką (na wysokości dyskontu), a ulicą Kalwaryjską (na wysokości starego cmentarza). Wykonane zostały chodniki oraz przebudowano sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej wraz z przebudową oświetlenia, teletechnicznej. Utwardzono również teren przy budynkach nr 5 i 6. W pobliżu budynku przy ul. Kalwaryjskiej 1 powstał plac rekreacyjny oraz zamontowano nowe urządzenia małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody. Wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Dzięki rewitalizacji śródmieścia Wejherowa, zmieniamy przestrzeń niezagospodarowanych terenów w centrum miasta lub jak w tym przypadku - osiedli mieszkaniowych. Niesie to oczywiście konkretne korzyści dla mieszkańców, ponieważ powstała przestrzeń, która jest dobrze zagospodarowana. Pomimo wąskiej przestrzeni wygospodarowano kilka miejsc postojowych, jak i przestrzenie zielone z małą architekturą - mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Fot. UM Wejherowo Fot. UM Wejherowo Fot. UM Wejherowo Fot. UM Wejherowo

Jednym z ważniejszych elementów tej inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, ponieważ ten teren jest obecnie często zalewany wodami opadowymi – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Wybudowane zostały także ogródki deszczowe, które zawierają roślinność hydrofilową celem zwiększenia retencji wód opadowych na terenie objętym inwestycją. Nadmiary wód opadowych będą gromadzone w podziemnym zbiorniku retencyjnym, a następnie odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej.

Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 1,3 mln zł.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...