29.11.2022 12:00 0 WH/TTM

PZS Reda doczekała się patrona

Fot. Marek Trybański/TTM

Maurycy Mochnacki – działacz niepodległościowy, pisarz, pianista i filozof - został patronem PZS w Redzie. Za nami uroczyste nadanie imienia szkole.

Grono pedagogiczne, uczniowie i rodzice zadecydowali, że redzka Mundurówka będzie nosić imię Maurycego Mochnackiego.

Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM

Nadanie imienia szkole to jest uroczystość bardzo ważna. To jedyna nasza szkoła, która do tej pory nie miała imienia, dlatego bardzo się cieszę i jednocześnie dziękuje całej społeczności szkolnej, że bardzo się zaangażowała, aby wybrać sobie to imię – mówi starosta wejherowski Gabriela Lisius.

W poniedziałek (28 listopada) odbyła się ważna i niezapomniana w historii szkoły uroczystość – nadanie imienia.

Jest ogromna potrzeba istnienia tej szkoły. Cieszymy się bardzo, że szkoła zapewnia tyle kierunków kształcenia dla mieszkańców. Wzrasta liczba mieszkańców, szczególnie młodych ludzi. Ta oferta szkoły jest poszerzana i się z tego ogromnie cieszymy – wyjaśnia Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy.

Bohaterem PZS Reda został Maurycy Mochnacki – polski działacz i publicysta polityczny, filozof, jeden z teoretyków polskiego romantyzmu, pianista. Był uczestnikiem i kronikarzem powstania listopadowego. Członek Związku Wolnych Polaków i Towarzystwa Patriotycznego.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...