18.08.2022 14:00 0 PM

Planują protest pod GOPS-em w Gniewinie

Fot. organizatorzy akcji

„Zatrzymajmy patologie w GOPS Gniewino” - pod takim hasłem w miejscowości ma odbyć się zgromadzenie i happening. „Jesteśmy przeciwni masowemu odbieraniu dzieci rodzicom z terenu gminy” – piszą organizatorzy akcji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada: „Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką należą do właściwości sądów rodzinnych, a nie ośrodków pomocy społecznej”.

Zgromadzenie ma odbyć się w najbliższy wtorek (23 sierpnia) pod Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewinie.

W zapowiedzi wydarzenia organizatorzy informują o tym, że sprzeciwiają się działaniom pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie, są przeciwni masowemu odbieraniu dzieci rodzicom z terenu gminy Gniewino i żądają odwołania obecnej kierownik GOPS-u w Gniewinie.

Osoby są oskarżane o stosowanie przemocy, o rozpijanie dzieci, są to bezdowodowe oskarżenia - mówi organizatorka wydarzenia Sabina Bobin ze stowarzyszenia Hejt Stop.

Organizatorzy zapowiadają, że na podczas zgromadzenia przemówi pedagog, złożona zostanie także petycja.

Przewidujemy czas na to, żeby głos mogły zabrać osoby, które będą chciały opowiedzieć o swoich doświadczeniach z GOPS-em. Planujemy rozłożyć baner z kontrowersyjnym napisem, będzie też rozsypany gnój pod wejściem do GOPS-u. W ten sposób, chcemy zaprotestować przeciwko działaniom GOPS-u - dodaje Sabina Bobin ze stowarzyszenia Hejt Stop.

Odnosząc się do sytuacji i planowanego zgromadzenia gniewiński GOPS informuje, że jego pracownicy w żadnym z prowadzonych postępowań nie podejmowali decyzji o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej lub umieszczeniu go w pieczy zastępczej.

Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką należą do właściwości sądów rodzinnych, a nie ośrodków pomocy społecznej. Tym samym stanowczego podkreślenia wymaga, że ewentualne postanowienia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej i umieszczeniu małoletnich dzieci z terenu gminy Gniewino w pieczy zastępczej podejmuje Sąd Rejonowy w Wejherowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich – wyjaśnia Hanna Dudzik, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie.

Jak dodaje kierownik, w przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wspólnie z innymi podmiotami wchodzącymi w skład gminnego zespołu interdyscyplinarnego zobligowani są przede wszystkim do diagnozowania problemu przemocy w rodzinie, inicjowania interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie oraz inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

W sytuacji, gdy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie wpływają informacje od funkcjonariuszy policji lub psychologa szkolnego o występowaniu zjawiska przemocy w danej rodzinie, oczywistym obowiązkiem instytucji jest wówczas podjęcie stosownych działań zmierzających do zabezpieczenia dobra dzieci. Wszelkie ustawowe obowiązki są jednak realizowane na podstawie i w granicach obowiązującego prawa - zaznacza Hanna Dudzik.

Protest ma rozpocząć się we wtorek (23 sierpnia) o godzinie 11:00.


Czytaj również:

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24