07.08.2022 11:35 8 Kaja

Rekrutacja na etnofilologię kaszubską przedłużona do 5 września

Fot. FB/Uniwersytet Gdański

Etnofilolgia kaszubska została uruchomiona na Uniwersytecie Gdańskim w 2014 r. Był to efekt starań władz Wydziału Filologicznego, grona naukowców-kaszubistów oraz środowiska zrzeszeniowego.

Jednak co roku na ten kierunek zgłasza się zbyt mała liczba chętnych, a rekrutacja zostaje przedłużona. Nie inaczej jest tym razem.

Co oferuje kierunek? Przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela zarówno języka kaszubskiego, jak i polskiego, a także do pracy w instytucjach związanych z szeroko pojętą kulturą. Główny trzon kształcenia stanowi praktyczna nauka języka kaszubskiego połączona z kształceniem kulturowym. Podczas studiów słuchacze biorą udział w spotkaniach z pisarzami i działaczami ruchu kaszubsko-pomorskiego, poznają folklor, zasoby kulturowe regionu, biorą udział w projektach instytucji kultury i doskonalą kulturę żywego słowa.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych lub kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii czy filozofii.

Na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Filologicznym UG, prócz etnofilologii kaszubskiej prowadzone są jeszcze zapisy na Rosjoznawstwo oraz Cultural communication. Z kolei największym powodzeniem na uczelni w tym roku cieszyła się Kryminologia, Informatyka, Psychologia i Administracja.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24