20.07.2021 14:30 33 WH

Inwestor niedoszłej galerii 'Srebrna' nie zapłacił kary – sprawa trafiła do sądu

Fot. screen youtube.com

Milion złotych kary – tyle miał zapłacić inwestor galerii, która miała powstać w centrum Wejherowa. W czerwcu minął termin płatności, a należność nie wpłynęła. Teraz sprawa trafiła na drogę sądową.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku miała zostać otwarta galeria handlowa na osiedlu Srebrna w Wejherowie. Pierwsze doniesienia pojawiły się ponad 7 lat temu. Obiekt miał liczyć ponad 16 tys. m kw. powierzchni, a w środku miało znajdować się około 60 lokali. Ponadto w planach było wybudowanie parkingu na 300 samochodów. Do dziś teren ten nie został zagospodarowany, a miasto jak i jego mieszkańcy czekają.

Pod koniec 2020 roku informowaliśmy, że urząd miasta odniósł się do zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, które wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. W zawiadomieniu sugerowano, że budżet Wejherowa został nadszarpnięty na kwotę prawie 4 milinów złotych. Policja i prokurator odmówili wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Teraz w tej sprawie pojawiły się nowe doniesienia. Prezydent miasta 27 kwietnia nałożył na inwestora karę umowną w wysokości miliona złotych za brak wykonania w wyznaczonym terminie drogi dojazdowej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 02KDD.

7 czerwca 2021 minął termin płatności wyżej wymienionej kary. W związku z tym, iż inwestor nie uregulował naliczonej kary umownej, jej egzekwowanie odbywa się na drodze sądowej. Pieniądze uzyskane z ww. kary umownej zostaną przeznaczone na cele rozwojowe miasta Wejherowa – informuje wejherowski ratusz.

Jak czytamy w dokumencie, inwestor zobowiązał się również do zabudowania nieruchomości budynkiem lub budynkami o funkcji zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto jego obowiązkiem było zakończenie budowy, czyli uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków na nieruchomości gruntowej w określonym terminie. Brak wywiązania się z zadania oznacza zastosowanie kary umownej w wysokości 10 proc. ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, w przypadku niezakończenia budowy.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24