13.06.2021 10:54 14 NW/wejherowo.pl

Ruszyły prace związane z przebudową ulic Necla i Gryfa Pomorskiego w Wejherowie

Żródło:wejherowo.pl

Inwestycja otrzymała decyzję archeologiczną i można rozpocząć pierwsze roboty budowlane w obrębie ulic Necla i Gryfa Pomorskiego. Tempo prac uzależnione jest od rat dofinansowania. Planowane zakończenie prac to 2023 rok.

Trwają prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej, które wykona OPEC. Musiał on czekać na zakończenie sezonu grzewczego. Następnie, jak podaje wejherowski ratusz, zostaną wykonane roboty na sieci PEWIK-u w zakresie wodociągów i kanalizacji sanitarnej.

Będzie to dopiero wstęp do dalszych robót drogowych. Uporządkowanie sieci i likwidacja kolizji, zwłaszcza podziemnych lub w bezpośredniej bliskości jezdni, są bardzo ważne i niezbędne, aby potem prawidłowo oraz bez przeszkód wykonać główną część inwestycji – informuje wejherowski urząd miasta.

Inwestycja obejmie przebudowę ul. Necla na odcinku od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka, gdzie powstanie 600-metrowa jezdnia i skrzyżowania. Ul. Gryfa zostanie przebudowana na kilometrowym odcinku od ul. Patoka do ul. Orzeszkowej. Na obu ulicach, w miejscach przejść dla pieszych oraz skrzyżowań. Zaprojektowano azyle dla pieszych i wyspy rozdzielające kierunki ruchu.

Żródło:wejherowo.pl

W ramach prac powstaną chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, miejsca postojowe wraz z jezdnią manewrową oraz zajazdy do posesji. Wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

To zadanie ma kosztować blisko 11 milionów złotych. Władze miasta pozyskały na ten cel 4,3 mln zł dofinansowania ze środków rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja podzielona jest na transze w latach 2021-2023, co w dużym stopniu wyznacza terminy poszczególnych etapów i tempo realizacji robót. Główne prace mają zostać wykonane w 2022 roku i zakończone w 2023.

Dofinansowanie rządowe obejmie m.in. branżę drogową, kanalizację deszczową, oświetlenie, czy też branżę mostową – przepusty, zieleń i małą architekturę – czytamy na stronie Urzędu Miasta Wejherowa.

W kosztach realizacji zadania kwotą 1,8 mln zł partycypuje również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, które zapłaci za wykonaną sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Natomiast Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ze środków własnych wykona przebudowę sieci ciepłowniczej.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24