05.06.2020 14:20 1 mike/Pomorskie.eu

Są dodatkowe środki na ochronę wód Zatoki Puckiej i bezpieczeństwo powodziowe

Fot. Marek Trybański/TTM

W piątek (5 czerwca) podpisano aneks między Związkiem Międzygminnym Zatoki Puckiej a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Przedmiotem umowy było przyznanie ponad 1,7 miliona złotych dofinansowania do programu poprawy efektywności gospodarowania wodami opadowymi.

„Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” – to pełna nazwa projektu, który umożliwi zarówno racjonalną gospodarkę wodami, jak i ochronę przeciwpowodziową. Celem przedsięwzięcia jest m.in. poprawa odporności gmin na zmiany klimatyczne, zwłaszcza na skutki gwałtownych opadów deszczu i powodzi. Całkowita kwota dotacji dla związku to 1 727 949 zł, z czego 1 027 949,49 zł przypadło miastu Puck. Kwota ta pomniejszy sumę udziału własnego, którą już wydatkowało miasto.

Projekt znacznie przewyższył kosztorys, więc każda kwota, która wspiera wydane pieniądze, jest dla nas niezwykle cenna, zwłaszcza że tym razem udało się uzyskać ponad milion złotych – mówi Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka.

W Pucku od wielu lat obserwujemy determinację, żeby dokonywać rozdziału ścieków komunalnych i wód opadowych. W coraz większym stopniu takie działania się udają. To bardzo ważne, bo nawet jeśli po oczyszczeniu ścieki trafiają do zatoki, to jakaś ich część „użyźnia” wody. Bardzo zależy nam na retencji wód na miejscu, tak aby wykorzystać je do innych celów, m.in. podlewania ogródków, choć ważne jest też podniesienie walorów turystycznych obszarów nadmorskich – zaznaczył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Fot. Marek Trybański/TTM

Fot. Marek Trybański/TTM

Jeśli chodzi o Gminę Miasta Puck, projekt umożliwił podjęcie zadania budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicach: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10 Lutego, Szystowskiego, Zamkowej, Łąkowej, Młyńskiej, Lipowej i 1 Maja. Prace związane z projektem na terenie Pucka trwały do sierpnia 2019 roku.

Podczas spotkania Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, wręczył Prezesowi Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej, Panu Arkadiuszowi Gawrychowi, symboliczny czek pamiątkowy z informacją o zwiększeniu dofinansowania całego zadania – informuje pucki magistrat.

Fot. Marek Trybański/TTM

Realizacja zadań na terenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej potrwa do końca czerwca 2023 roku. Powstanie m.in. 7,6 kilometra kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo w Żelistrzewie wybudowane zostaną zbiorniki retencyjne. We Władysławowie zaplanowano budowę podczyszczalni o wysokiej sprawności oczyszczania substancji ropopochodnych – wylicza Mieczysław Struk.

Fot. Marek Trybański/TTM

Wartość inwestycji na terenie Pucka, które udało się już zrealizować, wynosiła ponad 10,1 miliona złotych, w tym środków kwalifikowanych – 8,2 miliona. Zaktualizowane dofinansowanie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 to ponad 5,2 miliona złotych, co stanowi około 63% kosztów kwalifikowanych zadania.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24