20.01.2019 09:05 2 Kwt/Pomorskie.eu

Chcesz zmienić swoją wieś? Weź udział w konkursie

Mat. pras.

Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mnogą wziąć udział w konkursie "Aktywne Sołectwo Pomorskie" i zdobyć nawet 10 tys. złotych na świetlice czy boiska. Wnioski można składać do końca lutego 2019 roku.

Pieniądze zdobyte w konkursie "Aktywne Sołectwo Pomorskie" można przeznaczyć na wsparcie lokalnej demokracji i integrację mieszkańców. W konkursie może wziąć udział 40 lokalnych samorządów, a dofinansowanie będzie mogło służyć poprawie warunków życia mieszkańców wsi.

Ideą "Aktywnego Sołectwa Pomorskiego" jest wspieranie rozwoju lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wspólne inicjatywy w dużej mierze służą poprawie atrakcyjności obszarów wiejskich – mówi Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na budowę boisk, siłowni na otwartym powietrzu lub remont wiejskiej świetlicy.

Takie małe, lokalne projekty sprzyjają tworzeniu przestrzeni publicznych oraz umacnianiu kontaktów społecznych – dodaje Pałkowski.

Wnioski należy składać w Departamencie Środowiska i Rolnictwa UMWP do 28 lutego 2019 r.

Liczy się data wpływu dokumentów do urzędu, a nie data stempla. Aplikacje, które wpłyną po 28 lutego, nie będą rozpatrywane – zaznacza Krzysztof Pałkowski.

Zespół oceniający wnioski zwróci uwagę na to, jak projekty wpłyną na integrację lokalnej społeczności oraz czy poprawią jakość życia.

Przypomnijmy, że w 2018 roku gminy złożyły 75 wniosków i otrzymały prawie 300 tys. zł dofinansowania na swoje projekty.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24