30.05.2018 10:56 8 mike/mat. prom.

Wejherowski „Elektryk” zaprasza po lepsze perspektywy

Mat. prom.

Już od ponad 50 lat cieszy się uznaniem, a przede wszystkim – kształci fachowców, którzy znakomicie radzą sobie na rynku pracy. Mowa o Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”, czyli o popularnym wejherowskim „Elektryku”. W nowym roku szkolnym powstaną klasy, których absolwenci będą mogli uzyskać perspektywiczne wykształcenie. Może to być życiowa szansa na atrakcyjną pracę i rozwój zawodowy.

Obecnie w „Elektryku” kształci się około 800 uczniów. Szkoła zapewnia nie tylko realizację programu nauczania, ale i bogaty zakres zajęć pozalekcyjnych. Każdy uczeń może swobodnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Istnieje również możliwość uczestnictwa w programie Erasmus, który umożliwia miesięczny wyjazd na staż za granicę.

Jesteśmy wierni naszej misji szkoły wymagającej, ale też przyjaznej uczniom – podkreśla mgr. inż. Krystyna Grubba, dyrektor PZS nr 2. – Siłą naszych uczniów jest wszechstronny rozwój – wychowujemy ich w duchu wartości etycznych, humanistycznych i zawodowych – dodaje.

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia może być fakt, że wejherowski „Elektryk” od kilku lat plasuje w czołówce szkół technicznych w Polsce, w prestiżowym rankingu „Perspektyw”. Szkoła może się poszczycić Złotą, Srebrną i Brązową Tarczą w tym zestawieniu.

Dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej i rynku pracy, za priorytet uznaliśmy szkolnictwo zawodowe oparte na naukach ścisłych, jak również na solidnych podstawach wiedzy humanistycznej. Dowodem wysokiej pozycji „Elektryka” jest nieustannie najwyższy wskaźnik EWD (edukacyjna wartość dodana), który oznacza, że szkoła osiąga wyniki ponadprzeciętne – dodaje dyrektor PZS nr 2.

Mat. prom. Mat. prom. Mat. prom. Mat. prom. Mat. prom. Mat. prom.

Priorytetem szkoły jest ciągły rozwój. W nowym roku szkolnym zostanie oddany do użytku kompleks siedmiu nowoczesnych pracowni zawodowych dedykowanych branży ICT i energetyce. Doposażone zostaną również istniejące pracownie.

Obecnie trwa rekrutacja między innymi na cztery nowe kierunki kształcenia dla 60 uczniów:

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (15 miejsc);

technik urządzeń dźwigowych (15 miejsc);

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (15 miejsc);

technik automatyk (15 miejsc).

Inne kierunki to: technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk, technik informatyk i technik teleinformatyk. Kształcenie na tych kierunkach nie tylko stanowi przepustkę do świata nowoczesnych technologii, ale otwiera nowe perspektywy. Uczniowie odbywają praktyki w największych firmach regionu, nierzadko otrzymując tam oferty pracy. Nowy rok szkolny w wejherowskim „Elektryku” może zatem być całkiem nowym otwarciem w życiu.

Najnowsze informacje nt. rekrutacji do „Elektryka” można znaleźć pod tym linkiem. Warto też odwiedzić profil facebookowy szkoły.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...