RAZEM PRZEPŁYNIEMY 60 KILOMETRÓW NA 60-LECIE RUMI

Sport, Rumia

Data 25.02.2015 12:00
Miejsce Pływalnia MOSiR
Adres ul. Rodziwieczówny 8
Miejscowość Rumia
Bilety Wstęp wolny

RAZEM PRZEPŁYNIEMY 60 KILOMETRÓW NA 60-LECIE RUMI

1. Cel

 • uczczenie 60 lat miasta Rumia

 • przepłynięcie 60km przez uczniów szkół rumskich oraz mieszkańców miasta

 • popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży

 • integracja dzieci, rodziców, nauczycieli i trenerów z różnych szkół rumskich

2. Organizator

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi (koordynator: Natalia Żbikowska)

3. Współpraca

 • Szkolny Związek Sportowy w Rumi

 • MOSiR Rumia

4. Termin i miejsce

 • 25 luty 2015r.

 • Pływalnia MOSiR w Rumi, ul. Rodziewiczówny 8

5. Partnerzy i sponsorzy:

 • Urząd Miasta Rumia

 • Szkolny Związek Sportowy w Rumi

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi

 • Telewizja TTM

6. Uczestnictwo:

 • W imprezie mogą uczestniczyć uczniowie rumskich szkół, nauczyciele, rodzice trenerzy.

7. Zgłoszenia do zawodów.

8. Program zawodów:

 • Godz. 12.00 start pierwszych zawodników

 • około godz. 14.30- uroczyste zakończenie imprezy

9. Przepisy techniczno-organizacyjne

Zawodnicy muszą mieć zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo w zawodach.

*10. Nagrody *

 • Dla wszystkich uczestników organizator przewiduje upominki

11. Sprawy organizacyjne

Organizator zapewnia minimum jednego dodatkowego ratownika wodnego na pływalni na czas przeprowadzenia zawodów. Opiekę nad dziećmi na hali basenowej sprawują nauczyciele z poszczególnych szkół. Program minutowy może ulec zmianie.